مشارکت اجتماعی، لازمه توسعه کشور

یکی از ویژگی‌های جامعه پویا و فعال مشارکت مردم در فعالیت‌های داوطلبانه در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف است. از جمله این حوزه‌ها می‌توان به حوزه اجتماعی اشاره کرد. نظر به اهمیت فعالیت‌های داوطلبانه در چرخه توسعه کشور، امروزه جلب یا جذب فعالان داوطلب یکی از شاخص‌های جامعه پویا و جامعه‌ای که مسوولیت اجتماعی در آن نهادینه شده باشد، محسوب می‌شود. نکته قابل تامل در فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی، شبیه بسیاری از فعالیت‌های داوطلبانه غیرانتفاعی بودن آن است. موضوعی که فعالان داوطلب اجتماعی باید مدنظر داشته باشند این است که حضور در این عرصه منجر به بهره‌برداری سیاسی یا جانبداری سیاسی شود. چون جلب اعتماد مردم با جانبداری سیاسی در حوزه اجتماعی امکان‌پذیر نیست. فعالیت‌های داوطلبانه علاوه بر تاثیرگذاری در چرخه توسعه کشور، پشتوانه محکمی برای مردم آن جامعه است، به‌گونه‌ای که داوطلبین می‌توانند تکیه‌گاه محکمی برای مردم و کسانی که نیازمندی‌های اجتماعی دارند قلمداد شوند. اهمیت فعالیت‌های داوطلبانه به‌گونه‌ای است که در دین روزی را با این عنوان نامگذاری می‌کنند تا این نکته را یادآوری کنند که هر کدام از ما در قبال بقیه مسوول هستیم. این موضوع به خوبی در دین اسلام نیز تاکید و تصریح شده است، از جمله آنها می‌توان به بحث تکامل اجتماعی اشاره کرد. ضمن اینکه حضور در فعالیت‌های اجتماعی می‌تواند احساس رضایت عمومی و اجتماعی و فردی را در جامعه افزایش دهد که این می‌تواند در سلامت روانی و اجتماعی جامعه تاثیر داشته باشد. فرا رسیدن این روز را به داوطلبان کشور در عرصه‌های مختلف از جمله همکاران سازمان داوطلبان هلال احمر تبریک می‌گویم؛ گرچه فعالیت داوطلبانه مرز جغرافیایی نمی‌شناسد و محدود به زمان خاصی نیست. آنچه مهم است هر یک از ما با انجام یک کار کوچک داوطلبانه می‌توانیم نقش سازنده در چرخه توسعه کشور ایفا کنیم و نباید از آن دریغ کنیم.

 

منبع: روزنامه اعتماد/۱۵/۹/۱۳۹۴