مشخصات مدیران دفاتر استانی انجمن

انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر اساس اساسنامه در بسیاری از استانهای کشور دفتر نمایندگی دایر کرده است که مسئولین این دفاتر با تصمیم هیات مدیره انجمن انتخاب شده اند. لیست اسامی مسئولین دفاتر انجمن در استانهای مختلف کشور را در لینک زیر ببینید (کسانی که در تهران حضور دارند می توانند با دفتر مرکزی انجمن تماس بگیرند):

مدیران استانی انجمن

 

این لینک در بخش “آشنایی با انجمن” در قسمت بالای همین صفحه قابل مشاهده است.