مصاحبه با آقای زارعی مدیر کل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص کمیته ملی توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند تحت پوشش-بخش اول

۱

پرویز زارعی
پرویز زارعی

– در ابتدا در مورد تاریخچه تشکیل کمیته ملی توانمندسازی افراد تحت پوشش دستگاههای حمایتی بفرمایید.  

با توجه به اهمیت مقوله توانمندسازی و با استناد به اسناد بالادستی از جمله برنامه پنجم توسعه کشور،  در سال ۱۳۹۱ کمیته ای با نام «کمیته ملی توانمندسازی افراد تحت پوشش دستگاههای حمایتی » تشکیل گردید که دبیرخانه آن در معاونت رفاه اجتماعی، دفتر امور حمایتی و توانمندسازی تشکیل گردید. رئیس کمیته مذکور، معاون رفاه اجتماعی می باشد؛ دبیر کمیته مذکور نیز، مدیر کل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی می باشد. تا کنون این کمیته ۳بار تشکیل جلسه داده است.

۲-نام اعضاء کمیته‌ملی به همراه سمت را بیان کنید.آیا از سازمانهاو نهادهای دیگر هم در این کمیته دعوت شده است؟

– معاون رفاه اجتماعی(رئیس کمیته)

– مدیر کل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)، به همراه رئیس گروه توانمندسازی (مسئول دبیرخانه).

– مدیران  کل دفاتر  توانمندسازی معاونت های تخصصی  و ستاد اشتغال سازمان بهزیستی.

– مدیر کل دفتر طرح های اشتغال و خودکفایی کمیته‌امداد امام خمینی (ره) .

– نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

– مسئول دبیرخانه ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی وزارت راه و شهرسازی.

– مشاور معاونت کارآفرینی و توسعه اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.

– مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.

– مدیر کل دفتر آموزش های سازمان فنی و حرفه ای کشور.

– تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران.

– مدیر عامل موسسه غیر دولتی توانمندسازی اجتماع محور.

۳-وظایف اصلی کمیته چیست ؟ در مورد هرکدام از وظایف توضیح بفرمایید.

۱- تدوین الگوی ملی توانمندسازی.

۲- تدوین شاخص های نظارت و ارزشیابی برنامه های توانمندسازی.

۳- نظارت و ارزشیابی در مورد نحوه عملکرد هر یک از دستگاه‌های مسئول و هماهنگی بین آنها.

۴- سعی در ارتقاء کیفی فعالیت‌ها و کاهش مشکلات اجرایی.

 

۴-وظایف کمیته ملی  در مورد اهداف آتی توانمندسازی چیست؟

  • شکل گیری اجماع عمومی میان بخش های دولتی و غیردولتی در خصوص توانمندسازی و رفع همپوشانی های موجود.
  • تشکیل بانک اطلاعاتی افراد دارای قابلیت توانمندسازی دستگاههای حمایتی و سیستم مانیتورینگ توانمندسازی و خروج آنان.
  • هدایت سایر منابع موجود و مرتبط کشور به سمت توانمندسازی فقرا و تخصیص بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ، واگذاری های حاصل از اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، بانکها و.. جهت توانمندسازی فقرا.
  • توانمندسازی و خروج واقعی ۱۰ درصدی افراد دارای قابلیت توانمندسازی.
  • حمایت همه جانبه از رویکردهای اجتماع محوری و توانمندسازی اجتماعات محلی.
  • اختصاص بخش گسترده تری از مشارکت های مردمی دستگاههای حمایتی جهت توانمندسازی.
  • پیشگیری از ورود افراد دارای قابلیت توانمندسازی به چرخه حمایت های مستقیم و مستمری بگیری.
  • شکل  گیری مجموعه ای از شاخص ها و استاندارد های بومی شده  ارزشیابی و نظارت بر فعالیت ها و برنامه های توانمندسازی.
  • بهره گیری همه جانبه از ظرفیت های بخش های خصوصی و غیر دولتی در توانمندسازی افراد و اجتماعات فقیر.
  • بررسی قوانین و مقررات و فرایندهای موجود مخل توانمندسازی فقرا و تلاش در جهت بهبود و رفع آنها.

 

۵-کمیته ملی توانمندسازی، تدوین الگوی توانمندسازی را به چه گروهی سپرده است؟ آیا این الگو مورد تأیید می باشد؟

در سومین جلسه تخصصی این کمیته که باحضور جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاهها برگزار گردید ؛مقرر شد: تدوین الگوی ملی توانمندسازی توسط گروهی صاحب نظر نگاشته و سپس جهت  اخذ پیشنهادات اصلاحی به کمیته ملی ارائه گردد. لذا پس از این تصمیم، دبیرخانه ضمن انتخاب مجری طرح از میان اعضای کمیته ملی، به ارائه طرح پیشنهادی به دبیرخانه کاهش فقر سند آندف (دفتر مطالعات رفاه اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی) پرداخته تا الگوی مذکور با بهره گیری از تجربیات ملی و بین المللی نگاشته شود. لازم به ذکر است که طرح پیشنهادی از سوی نماینده undpمورد پذیرش قرار گرفته و مراحل بعدی آن در حال پیگیری است. همانطور که بیان شد این الگو پس از تدوین مراحل مختلف توسط مجریان، جهت جرح و تعدیل به کمیته ملی ارائه می گردد و در صورت تأیید اعضای کمیته نهایی می گردد. لذا در حال حاضر در مورد تأیید و یا رد آن نمی توان سخنی به میان آورد.

منبع:روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران