مصاحبه با پرویز زارعی مدیر کل محترم دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-قسمت دوم

دومین همایش ملی ارتقاء امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر ۱۸ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۱ از سوی معاونت رفاه اجتماعی- دفتر امور حمایتی و توانمندسازی – وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در همین راستا مصاحبه‌ای با جناب آقای زارعی مدیرکل محترم دفتر امور حمایتی و توانمندسازی و دبیر همایش ملی ارتقاء امنیت غذایی انجام شد.

پرویز زارعی
پرویز زارعی

 جناب آقای زارعی لطفاً در مورد همایش و نحوه برگزاری آن توضیح دهید.

با توجه به اینکه مسئله ارتقاء امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر تنها به حوزه رفاه اجتماعی مرتبط نیست و سازمانها و نهادهای دیگر هم با این  موضوع مواجه بودند؛ دومین همایش ملی ارتقاء امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی، انجمن مددکاری اجتماعی، موسسه تغذیه، سلامت و توسعه، انجمن تغذیه ایران، دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال و شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش طی دو روز متوالی برگزار شد.

چه تعداد مقاله در این همایش ارائه شد؟

مقالات متعددی از سوی صاحبنظران و متخصصان حوزه سیاستگذاری و تغذیه از طریق سایت همایش به دبیرخانه ارسال شدکه پس از  بررسی های دقیق کمیته علمی و نظرات آنان ، سرانجام ۱۲ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۱ مقاله به صورت پوستر ارائه شد.

آیا در این همایش از مسئولین طراز اول کشور در حوزه ارتقاء امنیت غذایی، دعوت به عمل آمده بود و چنانچه پاسخ، مثبت است؛ در چه حوزه هایی سخنرانی نمودند؟

در مراسم افتتاحیه  جناب آقای مهندس عمادی معاونت محترم رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت و اهمیت پیگیری وضعیت تغذیه کودکان زیر شش سال  کشور سخن گفتند و در ادامه جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان اهمیت و ضرورت تغذیه در جامعه از منظر آیات قران کریم و روایات اسلامی پرداختند و تاکید کردند که بهتر است با کمک خیرین و نیکوکاران ، بحث امنیت غذایی را بیش از پیش رونق دهیم و پیشنهاد نمودند تا مجمعی با حضور عناصر دست اندر کار، در این خصوص تشکیل گردد. در پایان مراسم افتتاحیه نیز سرکار خانم دکتر عبداللهی مدیر کل  محترم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از وضعیت منیت غذایی در کشور ارائه دادند.

 سخنرانی روز نخست همایش، حول چه محورهایی بود و چه کسانی سخنرانی نمودند؟

در روز نخست  جناب آقای دکتر حاجی فرجی ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور در خصوص بکارگیری داده های تغذیه ای در طراحی سیاستهای حمایتی اقشار محروم که حاصل بررسی های تن سنجی، بیوشیمیایی، بالینی، مصرف مواد غذایی است؛  مواردی را بیان نمودند و در ادامه به انواع سیاستهای حمایتی و هدفمندسازی مبتنی بر شواهد و تصمیم سازی بر اساس چرخه تولید غذایی، آسیب پذیری فرد و گروه غذایی پرداختند.

جناب آقای دکتر شادپور نیز در مورد رویکردهای توانمندسازی خانوارهای ناامن و کم درآمد پرداختند و به ضرورت بهبود تغذیه در هزار روز نخست زندگی و نتایج حاصل از بی‌توجهی به این امر اشاره  نموده و تاکید کردند که آگاه شدن خانوارها و پاسخ دادن به پرسشهای آنان، نظرخواهی از آنان، ایجاد انگیزه های مادی و یا دیگر مشوقها ، مشارکت کارکردی به معنای تشکیل گروههای مردمی و فعالیت آنان، مشارکت تعاملی و بسیج خودانگیخته مردم به معنای در اختیارگرفتن تصمیم ها می تواند به ارتقاء امنیت غذایی کمک بسیار کند.

همچنین  در خصوص به کارگیری ظرفیت سازی ایشان تاکید کردند که ظرفیت سازی در مردم و سازمانهای محلی(توانمندسازی)، برقراری رابطه میان توسعه و اشتغال، نوسازی الگوی مشارکتی میان دولت و بازار، برقراری الگویی جدید از روابط بین الملل و ارتقای وضعیت زنان باید مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد. در ادامه مباحث سرکار خانم دکتر نگین مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی به بیان وضعیت نقشه آسیب پذیری تغذیه ای و سامانه ناامنی غذایی ایران، اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد، دلایل عدم توفیق برنامه‌های مقابله با ناامنی غذایی پرداختند و موثرترین راه مقابله با این مشکل را در کشور هماهنگی و یکپارچگی سیاستها، برنامه ها و اقدامات دستگاههای مرتبط با امر غذا همچون وزارت جهادکشاورزی، بازرگانی، بهداشت و درمان ، تعاون و کار و رفاه اجتماعی ، سازمانهای پژوهشی و مرکز آمار و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (تخصیص منابع مالی) دانستند .

لازم به ذکر است که در روز اول  پانلی با عنوان رویکردهای غربالگری و شناسایی خانوارهای ناامن غذایی به ریاست خانم دکتر عبداللهی به بحث و بررسی در خصوص داده های بررسی مصرف در ارزیابی امنیت غذایی، هدف کاربرد داده های بررسی مصرف غذایی، تعیین شیوع ناامنی غذایی از طریق شناسایی خانوارهای ناامن و گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه یادآمد و پرسشنامه بسامد خوراک  تشکیل گردید در این پانل  سرکار خانم ها دکتر نگین و دکتر نصرآبادی حضور داشتند و  خانم دکتر  نصر آبادی در خصوص کابرد پرسشنامه های مبتنی بر هزینه- درآمد خانوار و مبتنی بر تجربه و تلقی فرد (Experiential/perception-based)  و مطالبی را بیان نموده تاکید داشتند که  در ایران نبود توافق بر سر یک روش واحد اندازه گیری و غربالگری امنیت غذایی در سطح ملی، منجر به برآوردها و تحلیل های غیر شفاف و نامطمئن برای سیاستگذاری و برنامه ریزی شده است. ایشان همچنین ایجاد نظام پایش مداوم ناامنی غذایی، طراحی و تدوین سیاستهای مبتنی بر شواهد برای مقابله با مشکل و طراحی مداخله به منظور کاهش ناامنی غذایی در مناطق مختلف را لازم و ضروری  دانستند.

  در روز دوم همایش در خصوص چه مسائلی صحبت شد؟

روز دوم همایش با سخنرانی دکتر کلانتری دانشیار انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور  در خصوص نقش غذا و تغذیه در رشد و تکامل کودک آغاز شد و عنوان شد که مهمترین مراحل بحرانی که ممکن است منجر به سوء تغذیه گردد؛  دوران لقاح تا سن پنج – شش سالگی است.  در ادامه نیز، جناب آقای دکتر راغفر استاد دانشگاه  الزهراء در مورد تحلیل سیاستهای قیمت گذاری، اشتغال زایی و فقرزدایی در تاًمین امنیت غذایی سخنرانی نمودند و  جناب آقای مهندس چمنی مشاور ارشد  مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه )  نیز در خصوص شیر و امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر پیشنهاداتی را جهت هدف گذاری کمی افزایش سرانه مصرف در برنامه های توسعه کشور، سوق دادن اعتبارات حوزه مداخلات تغذیه ای به شیر و فرهنگ سازی از طریق برنامه های آموزشی برای مخاطبین بویژه صدا و سیما، ارائه مطالب آموزشی مرتبط با شیر در کتب درسی و آموزش های پزشکی، توجه بیشتر سازمانهای بیمه گر به پیشگیری که ، هزینه کمتری را در برداردافزایش دسترسی اقتصادی به شیر بخصوص برای اقشار آسیب پذیر، تداوم و گسترش برنامه شیر مدرسه و توجه به تغذیه با شیر برای کودکان مهدها بیان نمودند.

در روز دوم ۲ پانل، یکی با موضوع  توانمندسازی خانوارهای کم درآمد به ریاست مهندس عمادی معاون محترم رفاه اجتماعی و  با حضور دکتر فرزین نماینده صندوق توسعه سازمان ملل و مهندس چمنی و دکتر ایروانی منش مدیر کل بهداشت، درمان و امور بیمه ای و دیگری با محوریت برنامه های حمایت از گروههای آسیب پذیر به ریاست آقای الوند و  با حضور دکتر اباصلتی رئیس دفتر بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه مشهد و دکتر رحیمی رئیس انجمن تغذیه ایران و خانم شهجردی برگزار شد.

  جناب آقای زارعی در پایان فکر می کنید ؛ این همایش چه نتیجه و دستاوردی در بر خواهد داشت؟

اولین و مهمترین  مسئله حساس سازی مسئولین و کارشناسان عرصه برنامه ریزی و سیاستگذاری است که توجه آنان به این موضوع جلب شود و  با ایجاد ردیف در بودجه سالانه و اعتبار تخصیصی به برنامه های امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد، بتوانند بخش عمده از مشکلات آنان را حل کنند. دوم اینکه این همایش باعث شد تا همکاری‌های بین بخشی میان فعالان عرصه کاهش فقر غذایی تقویت شود و  گفتگوهای تخصصی میان این افراد باعث بهتر شدن برنامه های امنیت غذایی در آینده شود. در این همایش راهکارهایی جهت شناسایی مناطق و گروههای آسیب پذیر و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد در مواجهه با ناامنی غذایی بیان شد که استفاده از آنان در برنامه های آتی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.

 منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران