معافیت‌های مربوط به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی اعلام شد

معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، معافیت های مربوط به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی را اعلام کرد.

سرهنگ محمد رضا اکبر حلوایی گفت: همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، در قانون وظیفه عمومی معافیت‌هایی برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در نظر گرفته شده است.   وی افزود: معافیت یکی از فرزندان مادر فاقد همسر تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی، معافیت مشمول دارای فرزندمعلول، معافیت تنها پسر خانواده‌های دارای سه فرزند دختر، معافیت مشمولانی که با بانوان دارای معلولیت جسمی – حرکتی ازدواج کنند از جمله این معافیت‌ها است .

حلوایی گفت: در معافیت مادر فاقد همسر تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی تعداد پسران مانع رسیدگی به درخواست مشمول نیست و همچنین در این نوع معافیت در صورتی که قبلاً یکی از فرزندان ذکور خانواده از معافیت کفالت مادر به واسطه معلولیت وی و یا فاقد همسر بودنش استفاده کرده است، فرزند دیگر این مادر می‌تواند از معافیت به واسطه تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی بودن مادرش، استفاده کند.   معاون مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا افزود: شرط اصلی رسیدگی به درخواست معافیت مشمول دارای فرزند معلول را تایید معلولیت‌های متوسط ، شدید، خیلی شدید و تحت پوشش بودن توسط بهزیستی اعلام کرد.   حلوایی درباره معافیت تنها پسر خانواده‌های دارای سه فرزند دختر، گفت: خانواده مشمول باید تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی بوده و مشمول نیز باید تنها پسر خانواده و فاقد هر گونه برادر بیشتر یا کمتر از هجده سال باشد، همچنین در قید حیات بودن پدر مشمول و وضعیت جسمی وی و تاهل یا مطلقه بودن خواهران مشمول مانع بهره‌مندی از این نوع معافیت نیست.

این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین استفاده برادر ناتنی از این معافیت در صورتیکه خواهران از طریق پدر یا مادر با او دارای رابطه نسبی باشند، بلامانع خواهد بود.   وی خاطر نشان کرد: مشمولانی که با بانوان دارای معلولیت جسمی – حرکتی اعم از جسمی، گفتاری، شنوایی و بینایی و یا ترکیبی از ذهنی یا روانی که منجر به معلولیت جسمی هم شده باشد، ازدواج کنند معافیت موقت پنج ساله به آنان تعلق خواهد گرفت و در صورت استمرار ازدواج، پس از اتمام پنج سال از تاریخ عقد دائم از معافیت دائم برخوردار می‌شوند.

معاون مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا‏ نداشتن غیبت را در معافیت مشمولانی که با بانوان معلول ازدواج می‌کنند، شرط اصلی بهره‌مندی از این معافیت دانست و اظهار داشت: در سایر معافیت‌های مربوط به مددجویان، غیبت مشمول مانع رسیدگی به درخواست آنان نخواهد بود.   منبع: خبرگزاری فارس