معاون رئیس جمهور در همایش مددکاری اجتماعی: طرح ملی تاب آوری اجتماعی ادامه دارد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به مفهوم مدارای سیاسی، گفت: اکنون در شرایط آستانه انتخابات و تصمیم بزرگ قرار داریم اما به نظر می رسد از نظر مدارای سیاسی وضعیت مناسبی وجود ندارد.

 به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در همایش مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ، مجتمع ولی عصر(عج)، افزود: به شدت نیاز داریم که مدارای سیاسی جایگاه خود را در جامعه باز کند.
وی اضافه کرد: باید متعهد بوده و مشارکت و تفاهم را به گونه ای که تفاوت ها را به رسمیت بشناسد، بپذیریم چرا که این امر به توصیه حقوق شهروندی کمک می کند.
مولاوردی اضافه کرد: ما حتی با دوستان خود مدارا نمی کنیم چه برسد به اینکه با دشمنان مدارا کنیم.

2L3A2123
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: طرح ملی تاب آوری اجتماعی از سال ۹۴ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
مولاوردی افزود: این طرح مدل اجتماعی اقتصاد مقاومتی است چرا که نیاز داریم در مقابل تکانه های درونی، بیرونی و آسیب های اجتماعی مقاوم شویم.
وی اضافه کرد: این طرح را برای زنان نمی خواهیم، بگویند که زنان باید بسوزند و بسازند بلکه برای تک تک اعضای خانواده با شاخص های بین المللی اجرا می شود.
مولاوردی اضافه کرد: این طرح مورد استقبال قرار گرفته و گزارش های اولیه نشان می دهد، مفاهیم تاب آوری و مهارت های آموزشی در حال انتقال است.
وی گفت: امیدواریم اجرای این طرح منجر به ترویج مدارا ، بالا بردن آستانه تحمل و کاهش نزاع و درگیری شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به تعریف مدارای اجتماعی پرداخت و گفت: بنا به تعریف یونسکو، مدارای اجتماعی به معنای احترام گذاشتن و درک غنای فرهنگی است.

**اهمیت مدارای فرهنگی در ایران
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: مدارای فرهنگی به دو دلیل در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نخست آنکه ایران متعصب از فرآیند نوسازی است و این فرآیند پدیده هایی مانند مهاجرت، ظهور رسانه ها و گستردگی عقاید و رفتارها را به همراه داشته است.
مولاوردی افزود: ایران به لحاظ تاریخی نیز دارای اقوام، خرده فرهنگ و زبان های گوناگونی است که کشور را از نظر شناسایی الگویی پیچیده کرده است.
وی تاکید کرد: مدارای فرهنگی بستر مناسبی برای صورت های دیگر مدارا از جمله مدارای سیاسی و اجتماعی است.