معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر: فراهم کردن مقدمات بازگشت فرد بهبودیافته به جامعه، باید پیش شرط هر نوع حمایتی باشد

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در بین نیازهای فرد بهبودیافته از اعتیاد، پیش از آنکه امرار معاش اولویت اصلی باشد، بازگشت فرد به جامعه پیش شرط هر نوع اقدام حمایتی است.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ بابک دین پرست، به وضعیت زنان معتاد در سطح کشور اشاره کرد و گفت: درصد معتادان زن براساس شیوع شناسی سال ۹۰ به میزان ۹.۳ درصد (نه و سه دهم درصد) از جمعیت ۱۳۲۵۰۰۰ نفری اعلام شده است.

وی در خصوص بیشترین ماده مصرفی توسط زنان اظهار داشت: اگرچه در منبع مذکور نوع ماده مصرفی زنان اعلام نشده است، لکن بر اساس آمارهای رصد شده از سایر منابع می توان گفت که تمایل زنان بیشتر به مصرف ماده مخدر شیشه است و علت رواج استفاده از این ماده مخدر، عدم شناخت و آگاهی از عوارض آن و نیز داشتن اطلاعات نادرست ناشی از تبلیغات اثرات این ماده مخرب است.

معاون کاهش تقاضا به حمایت‌های صورت گرفته از زنان بهبودیافته اشاره کرد و گفت: از جنبه علمی در بین نیازهای فرد بهبودیافته از اعتیاد، پیش از آنکه امرار معاش اولویت اصلی باشد، بازگشت فرد به جامعه و برقراری پیوستگی‌های مجدد فرد با افراد و نهادهای اجتماعی است که پیش شرط هر نوع اقدام حمایتی است.

دین‌پرست افزود: در این بستر است که اقداماتی نظیر حرفه آموزی و اشتغال، تأمین مسکن و… اثربخشی پایدار و اصولاً قابلیت اجرا خواهند داشت، تأمین چنین زمینه‌ای نیازمند مداخلات تخصصی پیگیرانه توسط متخصصین امر یعنی مددکاران، روانشناسان، روانپزشکان است که متولی آن قاعدتاً دستگاه‌های حمایتی نظیر سازمان بهزیستی هستند.

وی در ادامه به ویژگی‌های کمپ و کلینیک اشاره کرد و گفت: برای هر بیمار، برحسب شرایطی که دارد، یک روش درمان سرپایی، اقامتی یا بستری مناسب است که تشخیص این موضوع و اینکه بیمار چه رژیم درمانی، مانند درمان نگهدارنده یا سم زدایی و یا درمان روانشناسی نیاز دارد، با درمانگران متخصص آموزش دیده یعنی پزشک و روانشناس است.

این مقام مسوول در ستاد ادامه داد: برای اغلب بیماران، استفاده از برنامه‌های حمایتی گروه همتا درکنار برنامه درمانی اصلی می‌تواند بسیار مفید باشد و در حال حاضر طرح‌هایی برای بررسی میزان اثربخشی شیوه‌های مختلف درمان اعتیاد کشور، به منظور ارتقاء کیفیت این شیوه‌ها در دست انجام است.

دین‌پرست به حمایت‌هایی که از خانواده‌های معتادان صورت می‌گیرد، اشاره کرد و اظهار داشت: خانواده معتادان هم از این نظر که خود در معرض آسیب‌های اعتیاد بستگان معتاد خود هستند و هم از این جهت که تعامل‌شان با معتاد تحت درمان در موفقیت درمان نقش کلیدی دارد، بسیار مهم است.

وی خاطرنشان ساخت: این امر باید در قالب راهنماها و پروتکل‌های خانواده درمانی و توسط متخصصین ذی‌ربط صورت گیرد که اقدامات خوبی بدین منظور توسط دستگاه‌های مربوطه انجام شده و به زودی در قالب چک لیست مشخصی، ارائه این خدمات در مراکز مختلف درمان اعتیاد مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهد گرفت، در هر صورت دستگاه‌های متولی باید بنابر وظیفه سازمانی خود، خانواده‌های آسیب‌دیده از اعتیاد را مانند سایر اقشار آسیب دیده، صرف نظر از علت آسیب، حمایت کنند.

منبع: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر