مقاومت فرهنگی مانع اهداء عضو می شود

نباید فکر کنیم که با یک کلیپ یا یک خبر کوتاه «اهدای عضو» در جامعه فراگیر می‌شود. فرهنگ اهدای عضو و فراگیر شدن آن در جامعه یک کار مستمر است که باید مستقیم و غیرمستقیم به مردم آموزش داده شود. اما این کار سخت است. چرا که مردم به جنازه عزیز از دست رفته‌شان احساس تعلق دارند. با این حال با برگزاری جشنواره‌هایی برای تجلیل از افرادی که اهدای عضو کرده‌اند و بیمارانی که به واسطه اهدای عضو توانسته‌اند به زندگی‌شان ادامه بدهند، می‌توان این انگیزه را در بقیه افراد جامعه به وجود آورد. نکته دیگری‌که به نظرم مهم است، استفاده از ظرفیت بخش‌های دولتی، رسانه‌ها، هنرمندان و همه گرو‌ه‌هایی است که می‌توانند در این بخش تاثیرگذار باشند. همچنین مددکاران اجتماعی با حضور در مراکز درمانی می‌توانند در تعامل با خانواده‌ها و کسانی که به هر دلیلی دچار مرگ مغزی شده‌اند، این بستر‌سازی برای تشویق این خانواده‌ها هم صورت بگیرد. اما نباید توقع داشته باشیم در کوتاه‌مدت این موضوع خیلی فراگیر شود چرا که مقاومت‌های فرهنگی منجر به این می‌شود که مردم مانع پذیرش این موضوع شوند. این موضوع باید استمرار داشته باشد و نباید به آن لحظه‌ای و جهشی نگاه کرد