مقدمه

دنیای انسان ها دنیای خلق اندیشه های آنان است.انسان ها هر پدیده ای را که در دنیای واقعی خلق می کنند ابتدا آن را در ذهن و اندیشه تولید کرده و سپس در عمل پیاده می کنند.به طور کلی کیفیت زندگی اجتماعی آدمیان در جامعه به کیفیت اندیشه و ایده های آنان بستگی دارد.بر این اساس دسترسی و اطلاع از ایده های اجتماعی افراد خوش فکر و آنان که احساس مسئولیت بالایی داشته و نسبت به اتفاقات پیرامون زندگی و جامعه خود بی تفاوت نیستند ضرورت ثبت ایده های اجتماعی را دو چندان می کند.در اهمیت ایده های نو همین بس که می گویند:ادیسون همواره یک دفتر یادداشت یا دفتر ثبت ایده ها به همراه داشته و تفکرات،ایده ها و مشاهدات خود را در آنها یادداشت می کرد.این یادداشت ها همان ایده های بودند که ار ترکیب آنان ادیسون آثار متعددی خلق نمود که مهمترین آناه«برق» بود.بطوری که امروزه پیشرفت های بشری مدیون اختراع برق می باشد.

در خصوص حوزه های مرنبط با امور اجتماعی و مددکاری اجتماعی به دلایل مختلف از جمله:سیال بودن، پیچیده بودن،تغییر پذیری،تنوع و … موضوعات توجه به خلق و ثبت ایده های جدید بیش از پیش ضروری می باشد.بدون شک تحقق جامعه سالم و با نشاط اجتماعی و ارتقاء شاخص های سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی مردمو بستر سازی برای افزایش سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در هر جامعه ای بدون استفاده از تمامی ظرفیت ها و مشارکت مردم و خلق ایده های جدید،کاربردی و بومی میسر نخواهد بود.

به همین منظور انجمن مددکاران اجتماعی ایران در نظر دارد تا با همکاری اساتید،کارشناسان،مددکاران اجتماعی،مدیران و … از طریق اجرای«طرح بانک اطلاعات  ایده های اجتماعی»  فرصت ارائه و شناسایی ایده های جدید در امور مرتبط با  مددکاری اجتماعی را فراهم نماید.امیداست از این طریق برای تحفف ماموریت های مددکاری اجتماعی بیش از پیش موفقیت حاصل گردد.انشاءا…