منشور اخلاقی (سوگندنامه) مددکاری اجتماعی

 «به نام خدا»

 

من به عنوان یک مددکار اجتماعی تعلیم یافته­ی حرفه­ای، پیمان می­بندم که روابط حرفه­ای خویش را بر طبق منشور اخلاقی مددکاری اجتماعی تنظیم و اجرا کنم و بدینوسیله، رضایت درونی و ایمان واقعی خویش را به این نکات ابراز دارم.

من نخستین تعهد و پیمان خویش را خدمت راستین به افراد، گروه­ها و جامعه می­دانم، خدمتی که جهد در بهبود و پیشرفت شرایط اجتماعی را نیز شامل می­گردد.

من مسئولیت خدمتی را که به انجام دادنش مفتخرم با آغوش باز می­پذیرم.

من مسئولیت حرفه­ای خویش را بر علایق شخصی ترجیح می­دهم و می­کوشم که منافع شخصی را فدای مصالح عمومی کنم.

من تعهد می­کنم در پنهان داشتن اسرار مردم از گزند نامحرمان کوشا باشم و اصل رازداری حرفه­ای را که از اصول مهم مددکاری اجتماعی است با آغوش باز می­پذیرم.

من به موازین علمی، یافته­ها و عقاید صاحب نظران با دیده­ی احترام می­نگرم و طریق منطق را برای بیان و تعبیر آن­ها بر می­گزینم.

من به اصول حرفه­ای مددکاری اجتماعی اعتقاد کامل دارم و اعمال و رفتار خود را بر مبنای علم، تجربه و مهارت­های مددکاری اجتماعی بنیان می­نهم.

من مسئولیت و وظیفه­ی حرفه­ای خود می­دانم که عقاید و یافته­های علمی و حرفه­ای خویش را به خاطر پیشرفت برنامه­های بهزیستی انسان­ها و گسترش خدمات اجتماعی، در اختیار بشریت قرار دهم و حمایتم را از این طرح­ها اعلام می­دارم.

من تعهد می­کنم که در حفظ و حمایت جامعه بکوشم و در جلوگیری از اعمال ناپسند و غیر اخلاقی افراد یا سازمان­هایی که ناروا در فعالیت­های بهزیستی اجتماعی شرکت دارند کوشا باشم.

من آمادگی خویش را برای تقدیم خدمت لازم حرفه­ای در هنگام رویدادهای ناگهانی و حوادث غیر منتظره­ی عمومی اعلام می­دارم.

من بین گفتار و کردار خویش به عنوان یک فرد اجتماع، و بین گفتار و کردار حرفه­ای خود به عنوان نماینده­ی یک مؤسسه در جامعه، فرق قائلم و با وضوح و صراحت شایسته این دو را از یکدیگر تشخیص وتمیز می­دهم.

من از این اصل که هر حرفه­ای لازمه­اش تعلیم و تربیت حرفه­ای است پشتیبانی می­کنم.

من عهد می­بندم که به ایجاد و حفظ شرایط لازم که در مؤسسه­های مختلف مددکاران اجتماعی را قادر می­سازد تا به مفاد این منشور اخلاقی عمل کنند، کمک کنم.

من تعهد می­کنم که در داوری­های حرفه­ای، خواست­ها و عواطف خویشتن را معیار سنجش قرار ندهم، سعی می­کنم که احساسات انسان­ها را درک کنم، از احساسات، تعصبات و پیش داوری­های شخصی دوری گزینم تا بدینوسیله به تجلی و کشف واقعیت­ها کمک کرده باشم.

من برای تحقق بخشیدن به هدف­های این منشور، تعصبات و پیمان­های خویش را با توجه به حق تقدم موردها، آن طور که هر موقعیت ایجاب می­کند انجام می­دهم، اصول مددکاری اجتماعی را در نظر می­گیرم و برای انجام دادن خدمت، راهی را بر می­گزینم که با روح و مفاد این منشور اخلاقی وفق دهد.