مهمترین منبع حمایت اجتماعی برای بازتوانی، خانواده است

حسین شکرکن در پنجمین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی، فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدید در دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در ایران به متخصص روانشناسی اجتماعی نیاز داریم و رشته های دیگر کارکرد این رشته را ندارند. اقدامات مهم در حوزه روانشناسی اجتماعی آسان و ارزان نیست و مسئولان باید بدانند و آماده باشند که برای آن هزینه کنند.
وی ادامه داد: به رغم غفلت از حوزه روانشناسی اجتماعی به ویژه غفلت در بخش پیشگیری آن، پیشرفت هایی در این زمینه داشته ایم که کافی نیست.
شکرکن تاکید کرد: آسیب های نوپدید و علل و پیامدهای آن باید با روش های علمی متقن شناخته شود و سپس براساس یافته های موجود برای آن راهکار پیدا کرد.

* انگ و نگاه سیاسی به مسائل اجتماعی، هراس آور است
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در پنجمین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی، فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدید در پانل تخصصی با عنوان امنیت اجتماعی در سایه فرصت ها و تهدیدها نوپدید گفت: سیاست گزاری های ناکارآمد، بدون اندیشه و با غلبه نگاه سیاسی بستر هراس اجتماعی را فراهم می کند.
وی افزود: به طور مثال یکی از مواد قانون وظیفه عمومی کشور ترانس سکشوال یا TS ها را جزو مفسدین اخلاقی برشمرده است که این مساله انگ و برچسبی برای آنها است.
موسوی چلک ادامه داد: وقتی فردی برچسب می خورد حتی با طی شدن زمان مجازات نیز تا آخر عمر برچسب نه تنها برای او بلکه برای خانواده اش نیز باقی می ماند.
عضو هیات رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با انگ و استیگما به بیجه اشاره کرد و گفت: چه کسی او را بیجه کرد، ما از او بیجه ساختیم؛ ما دیواری جلوی او گذاشتیم تا آخر عمر هم بگوید اگر زنده بودم صد نفر دیگر را می کشتم.
موسوی چلک افزود: بازتوانی افراد مستلزم سه رویکرد باور خود فرد، حمایت خانواده و حمایت جامعه است. مهمترین منبع حمایت اجتماعی برای بازتوانی، خانواده است اما در کشور ما بعد از اینکه فردی دچار خطا شد، به او برچسب می زنند و چتر حمایتی ندارد.

* طلاق به خط قرمز رسیده است
احمد خاکی، مسئول دبیرخانه سلامت اجتماعی کشور نیز در این کنگره گفت: در مقابله با آسیب های اجتماعی سه رویکرد پیشگیری، مداخله ای و حمایتی و درمانی وجود دارد که شدت آثار تخریبی آسیب ها ارتباط مستقیم با نوع تفکر و این سه رویکرد دارد.
وی افزود: اگر تفکر حمایتی و درمانی باشد هر نوع تغییر تهدید است و هر تهدیدی نیز آسیب است. آمارها نشان داده که آسیب های اجتماعی روز به روز در حال افزایش است و برخی از آنها مانند طلاق به خط قرمز رسیده اند.
وی ادامه داد: اگر رویکرد پیشگیری داشته باشیم و با نگاه علمی و شناختی، جامعه آمادگی هر گونه تغییر را دارد.

* خیانت دلیل اول طلاق است
مژگان میرزا، روانشناس اجتماعی و استادیار دانشگاه نیز در این همایش گفت: دلیل نخست طلاق ها در کشور خیانت است که اکثرا ناشی از شبکه های مجازی است.
وی افزود: موج جدیدی وارد کشور شده و باید به مردم موج سواری را یاد بدهیم؛ برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی نمی توانیم از ورود تکنولوژی جلوگیری کنیم درغیر این صورت با شکست مواجه می شویم به طور مثال اکنون همه روی گوشی های خود فیلترشکن و پروکسی دارند.
وی تاکید کرد: امروز مرزهای امنیتی ما توسط فضای مجازی تهدید می شود.