موسوی چلک: با شرکت در نظرسنجی لایحه حمایت از حقوق معلولین به اجرای بهتر آن کمک کنید

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران ما باید ظرفیتهای قانون جامع حمایت از حقوق معلولین را بشناسیم .

حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان این مطلب افزود: این لایحه از امکانات زیادی برخوردار است که در صورت اجرایی شدن می توانست گامی مفید در راه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بردارد.

وی افزود: ما معتقدیم قوانین زمانی می توانند برای ذینفعان مفید باشند که اولا به خوبی نوشته شده باشد و علاوه بر آن به درستی به اجرا درآیند.

به گفته موسوی چلک: برای کمک به بهتر اجرا شدن این قانون، انجمن نظرسنجی را روی سایت قرار داده است تا با کمک جامعه مددکاران اجتماعی کشور بتوانیم کمکی به مسئولین سازمان بهزیستی و سایر سازمانهایی که در این امر دخیل هستند ارائه دهیم.

رئیس انجمن از همه مددکاران اجتماعی و سایر متخصصین مرتبط خواست تا در نظرسنجی که در سایت انجمن درج شده است شرکت نمایند و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را بیان کنند. نظرات ارسال شده در انجمن جمع بندی شده و به مسئولین سازمان بهزیستی ارائه خواهد شد.