موضوعات و محورهای جشنواره

با توجه به ماموریت های اصلی مددکاری اجتماعی در زمینه «کمک به ارتقاء مستمر کیفیت زندگی مردم» و «توسعه شاخص های سلامت اجتماعی» ایده ها می تواند حول محور ها یا موضوعات ذیل باشد:

–    پیشگیری از آسیب های اجتماعی
–    پیشگیری از معلولیت ها
–    ارتقاء سرمایه اجتماعی
–    افزایش نشاط اجتماعی
–    تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی
–    سالمندی
–    زنان سرپرست خانوار
–    کودکان (کار،خیابان،بی سرپرست)
–    خشونت های خانگی(همسر آزاری، کودک آزاری، سالمند آزاری، والدآزاری و …)
–    ازدواج
–    طلاق
–    خودکشی
–    فرار از منزل
–    زنان آسیب دیده اجتماعی.
–    معلولیت و معلولین
–    افراد مبتلا به اچ.آی.وی و ایدز
–    بیماران خاص
–    بزهکاران
–    مجرمین
–    حمایت های اجتماعی از بازماندگان سوانح و حوادث طبیعی(بلایای طبیعی) و غیر طبیعی
–    فقرا و نیازمندان
–    سلامت اجتماعی
–    مدیریت شادی
–    مهارت های زندگی
–    خانواده سالم
–    بازماندگان جنگ
–    صنعت و روابط کار
–    آموزشی(دانشگاه ها)
–    فضای مجازی
–    رسانه و سلامت اجتماعی
–    و …

نکات:

الف) ایده می تواند در حوزه سیاستگذاری ها باشد.
ب)ایده می تواند در زمینه اجرایی باشد.
ایده های می تواند بصورت ملی، منطقه ای ، استانی( در داخل کشور) و یا بین المللی باشد.
ج) چنانچه ایده ارسالی برگرفته از تجربه جهانی باشد برای استفاده در داخل کشور لازم است بومی شده باشد.
د)به منظور ارسال ایده های جدید کسانی که با وضعیت موجود کشور در زمینه موضوعات ارائه شده در حوزه های سیاستگذاری یا اجرایی آشنایی بیشتری داشته باشند می توانند پایده های کاربردی تری ارائه نمایند.
ه)در تدوین ایده ها به سطوح مختلف پیشگیری توجه شود.
و)ایده های می تواند در ارتباط با فرد،خانواده یا جامعه باشد.