نامه نگاری انجمن با فدراسیون در خصوص کمک جهانی به مبارزه با کرونا در ایران

انجمن مددکاران اجتماعی ایران طی نامه ای از فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW) خواست تا از ظرفیت های این سازمان جهانی برای حمایت از جامعه ایرانی برای مقابله با اپیدمی کرونا استفاده کند.

حامد علمایی، مسئول کمیته بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان این مطلب افزود: در نامه دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن به صورت مشخص به سه موضوع برای حمایت از اقدامات متخصصین ایران نام برده است که عبارتند از: ۱- نامه نگاری با سازمان ملل متحد برای بازنگری در تحریم های ظالمانه امریکا علیه مردم ایران برای تسهیل دسترسی به خدمات دارویی و درمانی به ویژه در دوره اپیدمی کووید-۱۹، ۲- اعلام حمایت فدراسیون از ایران، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و همه مددکاران اجتماعی ایرانی به خاطر اقداماتشان در حوزه مقابله با کووید-۱۹، ۳- کمک سایر اعضای فدراسیون به افراد آسیب پذیر در ایران به هر شکل ممکن.

علمایی اضافه کرد: فدراسیون نیز بلافاصله به این درخواست واکنش مثبت نشان داده است و در ایمیلی که با امضای سیلوانا مارتینز، رئیس فدراسیون، روری تروئل، دبیرکل و رز هندرسیون رئیس منطقه ای آسیا- اقیانوسیه به این انجمن ارسال شده اذعان شده است:

“انجمن مددکاران اجتماعی ایران کارهای فوق العاده ای در کشور  انجام داده است و فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی از درخواست حمایت فوری برای برداشتن محدودیت های تهیه خدمات درمانی حمایت می کند. اکنون زمان وحدت و همبستگی جهانی برای از بین بردن این ویروس در همه جهان است. ما همه اعضای فدراسیون را که در سطوح مختلف کار می کنند، خدمات تلفنی یا آنلاین ارائه می دهند، مسئولیت پذیری و اقدام اجتماع محور مناسب را تقویت می کنند و یا در جهت رفع نیازهای جوامع خود مدافعه گری می کنند تحسین می کنیم. در این شرایط به وحدت و همبستگی جهانی در سطح دولتها نباید تردید کرد. مردم در اولویت هستند”.

نامه انجمن و گزارش اقدامات انجام شده مددکاران اجتماعی ایران در سایت فدراسیون قابل دسترس است.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران