نتایج انتخابات هیات مدیره خانه خیرین ایران

جلسه مجمع عمومی خانه خیرین ایران روز چهارشنبه مورخ  ۱۳۹۳/۸/۲۱  با حضور اعضای خانه خیرین  ۳۱  استان کشور در سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

 

 

نتایج انتخابات  بشرح زیراعلام گردید:

 

اعضای اصلی هیت مدیره

۱ -اقای سید علی اکبرتوکلی ار استان تهران ۲۹ رای

۲- خانم زهرا الستی از استان خراسان رضوی ۲۳ رای

۳-اقای عبدلعلی شمس از استان فارس ۲۱ رای

۴- اقای محمود نژاد از استان تهران ۲۰ رای

۵- خانم قدسیه بنی واهب از استان کرمان ۱۸ رای

۶- خانم فاطمه حسن ابادی از استان کرمانشاه ۱۸ رای

۷- اقای سید محمود میر ابوالقاسمی از استان یزد ۱۸ رای

۸- اقای اسماعیل علیخانی از استان اصفهان ۱۵ رای

۹- اقای محمد شرافت از استان مرکزی ۱۴ رای

 

عضو هیت مدیره علی البدل

۱- اقای سید کاظم میر عظیمی از استان قم ۱۴ رای

۲- اقای رحمت الله بیگدلی از اسان زنحان ۱۴ رای

 

بازرسان

۱-سید علی نقوی از استان اذر بایجان شرقی ۲۷ رای

۲-خانم فریده امین اسلامی از استان کردستان ۱۸ رای

۳- اقای اردشیر رستنی از استان کهکیلویه وبویر احمد ۱۶ رای