نخستین جلسه اعضای انجمن استان قزوین

نخستین جلسه انجمن مددکاران اجتماعی استان قزوین در روز ۲۱ مهرماه ۹۸ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در دفتر انجمن در استان برگزار گردید،

به گفته غیاثوند، مسئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان قزوین، طی این جلسه نظرات اعضای فعال انجمن در خصوص تعیین سرپرستان کمیته های راهبردی اهداف انجمن جمع اوری و نیز روشهای تکمیل بانک اطلاعاتی کل مددکاران اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

تصاویر: