نخستین نظریه پژوهشی طلاق کشور در البرز به ثبت رسید

یک کارشناس مددکاری اجتماعی استان البرز، نخستین نظریه پژوهشی بومی در حوزه طلاق را به ثبت رساند.

احمدعلی جبارزاده محقق و پژوهشگر مددکاری اجتماعی در یک پژوهش بر روی ۸۰۰ مورد طلاق نظریه ‘نمودارضرباهنگ طلاق در مددکاری اجتماعی به صورت گریز زن و شوهر از میدان فکری یکدیگر ‘ را ارایه داده است.

نظریه مذکور پس از ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اثر معنوی ، به فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی نیز ارسال شد.

در این نظریه پژوهشی چهار شکل روابط مثبت ، منفی ، تردید در رابطه و رابطه خاموش بین زن و شوهر در قالب نمودار بررسی شده است.

براساس این نظریه پژوهشی، زمانی که زن و شوهر به هم بی تفاوت شده و درمحدوده فکری هم نیستند و ازمیدان فکری یکدیگر خارج می شوند، رابطه خاموش رخ داده و زندگی آنان به طلاق می انجامد.

همچنین زمانی که روند فکری زن و شوهر به یکدگیر منفی بوده، رابطه مخرب زندگی بین زوج ها رخ می دهد.

در این پژوهش علل اقتصادی ، فرهنگی ، روانی ، جنسی ، عاطفی ، آسیب های اجتماعی و مداخلات اجتماعی در رابطه با پدیده طلاق مورد بررسی قرار گرفته است.

نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری و کاهش طلاق و حالت های روحی زن و شوهر در زمان روابط منفی دراین نظریه پژوهشی بررسی شده است.

قرار است این نظریه پژوهشی به عنوان یک راهبرد پژوهشی درآینده نزدیک با حضور مسوولان کشوری در البرز رونمایی شود.

استان البرز از جمله مناطقی است که میزان طلاق در آن بالا بوده بطوریکه طبق آمارهای رسمی از هر یکصد ازدواج ، ۵۱ مورد آن به طلاق ختم می شود.