نخستین همایش تخصصی باز آفرینی پایدار محلات هدف سبزوار برگزار می‌شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به زندگی حدود ۱۱ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، گفت: نمی‌توان با رویکرد بولدوزری و تخریب این مناطق و جابجایی اجباری مردم موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی را حذف کرد.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: به منظور بررسی ابعاد مختلف مداخله در سکونتگاه‌های غیر رسمی نخستین همایش تخصصی باز آفرینی پایدار محلات هدف سبزوار برگزار می‌شود.

81484472-6237736

موسوی چلک افزود: با توجه به بازنگری سند سکونتگاه‌های غیر رسمی در هیئت دولت و تصویب سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمند سازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در شهریور سال جاری و انتخاب شهر سبزوار به عنوان نخستین پایلوت اجرایی این سند توسط شرکت مادرتخحصصی عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی، انجمن مددکاران اجتماعی ایران مسئول بازنگری برنامه اقدام در این سکونتگاه ها در شهر سبزوار شد که این بازنگری به اتمام رسیده است.

وی گفت: یکی از برنامه‌های مورد توافق برگزاری همایش تخصصی در شهر سبزوار برای مجریان، مدیران و کارشناسان ذیربط بود که در تاریخ‌های ۷ و۸ اسفند ماه با حضور مسئولین کشوری، اساتید و کارشناسان این حوزه برگزار می‌شود.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: امروزه توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در کنار بعد کالبدی و فضایی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. گسترش این سکونتگاه‌ها و عدم دسترسی ساکنین این مناطق به حداقل‌ها یا متوسط خدمات می‌تواند مشکلات اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور ایجاد کند.

موسوی چلک تصریح کرد: شناسایی بیش از ۸۵۰ سکونتگاه‌ها غیر رسمی و پیش بینی سکونت حدود ۱۱ میلون نفر از جمعیت کشور در این مناطق قابل تامل است. این آمار در برخی از شهر به گونه‌ای است که تقریبا یک سوم جمعیت شهر را به خود اختصاص می دهند. لذا تغییر نگاه به این مناطق و توجه بیش از پیش به ابعاد اجتماعی باید مد نظر مسئولین شهری باشد.

موسوی چلک در خصوص محور های این همایش به موضوعات مختلفی از قبیل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بازآفرینی محلات هدف، توانمندسازی اجتماع محور، مشارکت اجتماعی، تسهیل گری،آشنایی با ظرفیت‌ها و الزامات قانونی، آشنایی با برخی از تجارب جهانی، مدیریت مخاطرات اجتماعی، حمایت اجتماعی از افراد دارای نیاز های حاص، خدمات بهداشتی درمانی، امنیت اجتماعی ، چگونگی نقش مردم این مناطق در فرایند کار از شناسایی نیاز ها و اولویت بندی آنها تا مشارکت در اجرا و نظارت بر اجرا اشاره کردند.

hashye-neshini

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، بیان داشت: صدای مردم این مناطق باید شنیده شود بویژه افرادی که دارای نیاز های خاص هستند. لذا طبق این سند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اجتماع محور، بهبود معیشت مردم و حل مسایل اجتماعی به موازات احیاء، بهسازی و نوسازی کالبدی باید مدنظر قرار گیرد. همچنین ضروری است که هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی این سکونتگاه‌ها حفظ شود و حتی ارتقاء یابد تا مردم احساس تعلق و همبستگی داشته باشند چرا که دراین صورت است که می‌توان زمینه را برای مشارکت اجتماعی مردم فراهم کرد و یا انتظار داشت که مردم مشارکت کنند. فراموش نکنیم که با رویکرد بولدزری و تخریب این مناطق و جابجایی اجباری مردم نمی‌توان موضوع سکونتگاه های غیررسمی را حذف کرد بلکه باید زمینه را برای ادغام این مناطق در شهرها فراهم کرد.

موسوی چلک درپایان خاطر نشان کرد: نتایج اجرایی این طرح مستند می‌شود تا از طرق شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی دراختیار سایر شهرهایی که این مشکل را دارند قرار گیرد.