نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی – اجتماعی افراد با نیازهای ویژه

نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی – اجتماعی افراد با نیازهای ویژه در تاریخ ۲۳ و ۲۴ مهرماه ۹۳ در دانشگاه آزاد واحد قائنات برگزار خواهد شد.

محورهای این همایش عبارتند از:

  • انوع اختلالات روانشناختی (دستاوردهای نوین در تشخیص، سنجش و پیشگیری)
  • آسیب شناسی روانی، اجتماعی و …افراد با نیازهای ویژه
  • حقوق فردی – اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
  • توانمندسازی جسمی، روانشناختی، اجتماعی، محیطی و … افراد با نیازهای ویژه
  • نقش نهادهای مختلف اجتماعی، اعم از خانواده، مراکز علمی، آموزشی ، امدادرسانی و … در توانمندسازی افراد با نیازهای ویژه

 

www.isep-2014.ir

مهلت ارسال مقاله در این همایش تا ۳۰ مرداد سال جاری است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

www,isep-2014.ir

شماره تلفن دبیرخانه همایش :  ۵۲۶۲۱۵۵ – ۰۵۶۲

لازم به ذکر است شرکت در این همایش دارای امتیاز بازآموزی خواهد بود.