نخستین همایش ملی توانمند سازی فردی- اجتماعی افراد با نیازهای ویژه

 

نخستین همایش ملی توانمند سازی فردی- اجتماعی افراد با نیازهای ویژه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات در مهر ماه ۹۳ برگزار می شود. این همایش با هدف ایجاد فضای علمی و کاربردی برای اساتید و متخصصان بین رشته ای(روان شناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره، علوم توان بخشی، فنی و مهندسی و…) و به منظور تبادل یافته های جدید بنیادی و کاربردی در ارتباط با توان افزایی و توانمندسازی افراد با نیازهای ویژه برنامه ریزی شده است.

نتایج حاصل از این همایش می تواند در خوداتکایی و توانمندسازی گروه های مختلف با نیازهای خاص و خانواده های آنان اثرگذار باشد.

امید است سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور از قبیل آموزش و پرورش، آموزش و پرورش استثنایی، بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام(ره) بخش رسانه و هنر و سایر ارگان های مسئول  در توانمند سازی رفاهی، جسمانی، روان شناختی، اجتماعی، شغلی و … مشارکت فعال داشته باشند.

در این همایش شیوه های نوین در پیش گیری، تشخیص، و توانمندسازی و درمان انواع گروه های دارای نیازهای ویژه مانند اختلالات یادگیری، اختلالات فراگیر تحولی، اختلالات رفتاری، نقائص حسی و حرکتی، و هم چنین کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا آسیب دیده اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.

آسیب شناسی گروه های مزبور، توجه به حقوق فردی و اجتماعی آنان، موضوعات مرتبط با انواع توانمندسازی، نقش خانواده، نقش مراکز علمی و آموزشی، و سایر نهادهای اجتماعی از جمله محورهای تعریف شده برای این همایش است.علاوه بر این، برگزاری کارگاه های متعدد توانمندسازی از جمله تمهیدات دیگر در این همایش خواهد بود.

 

تلفن:  ۵۲۶۲۱۵۵ – ۰۵۶۲

فکس: ۵۲۶۲۱۵۵ – ۰۵۶۲

رایانامه همایش : E-Mail: qaenat@iauq.ir

آدرس سایت همایش : www.iauq.ir/hamayesh