نشاط اجتماعی با آسیب اجتماعی رابطه معکوس دارد

محمدجواد جعفریان
محمدجواد جعفریان

رئیس سازمان جوانان هلال احمر گفت: ارتباط نشاط اجتماعی و آسیب اجتماعی در جامعه رابطه معکوس است.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، جعفریان در همایش مددکاری اجتماعی ایران افزود: روش نا متعارف رانندگی درکشور نشانه کمبود نشاط اجتماعی است.
وی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی به صورت مستقیم جوانان را هدف قرار می دهد، گفت: میانگین سنی کشور هنوز نیز ۲۹ سال و ۴ ماه است که جوان محسوب می شود.
رئیس سازمان جوانان هلال احمر افزود: در این سازمان تلاش برای همکاری جوانان در ترویج نشاط اجتماعی داریم که تجربه، موفقیت آن را ثابت کرده است.
وی با بیان اینکه بلایای طبیعی نیز به نوعی عامل کاهش نشاط اجتماعی است ،افزود: باید راه مقابله با بلایای طبیعی در جامعه شناخته شود.
جعفریان گفت: امداد اجتماعی با کمک سازمان بهزیستی برای نخستین بار در زلزله آذربایجان به کار گرفته شد و نتایج بسیاری در بین حادثه دیدگان داشت و منجر به پدید آمدن مقاله های علمی نیز شد.
وی اضافه کرد: در این زلزله با تبلیغ نشاط اجتماعی حدود ۲۵ نوع خدمت مددکاری با همکاری داوطلبان هلال احمر و مددکاران ارائه شد.
رئیس سازمان جوانان هلال احمر با بیان اینکه نیاز به تدبر و پرهیز در سطحی نگری به ویژه در کارهای فرهنگی در جامعه ضروری است ،گفت: پیوستگی ،تسلسل و پوشش برای فعالیت های اجتماعی موثر در ارتقای نشاط اجتماعی اجتناب ناپذیراست.
وی افزود: مددکاران حلقه هماهنگی بین دستگاه های مختلف فعال در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی محسوب می شوند.
جعفریان اضافه کرد: سازمان جوانان هلال احمر با ساخت ۶۰۰ هزار متر مربع فضای فرهنگی و ایجاد کانون های آموزشی برای جوانان معارض قانون با همکاری سازمان زندان ها برای افزایش نشاط اجتماعی تلاش کرده است که این طرح مورد تشویق سازمان ملل نیز واقع شده است.
وی افزود: در شرایط کنونی مشکلات اجتماعی زیاد است اما راهکارها نیز فراوان است و با تلفیق هنر به علم مددکاری به راحتی امکان کسب موفقیت های فراوان در ترویج نشاط اجتماعی فراهم می شود.

منبع: واحد مرکزی خبر