نشان سلامت اجتماعی به پرفسور شولمن اهداء شد

دوازدهمین نشان سلامت اجتماعی به لارنس شولمن اهداء شد.

در انتهای پنجمین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی در ایران با عنوان “مددکاری اجتماعی و تنوع اجتماعی” نشان سلامت اجتماعی به پروفسور لارنس شولمن استاد برجسته مددکاری اجتماعی جهان و استاد بازنشسته دانشگاه بوفالوی امریکا اهدا شد.

نشان سلامت اجتماعی، ابتکاری از سوی انجمن مددکاران اجتماعی ایران است که به نشانه قدردانی و به قصد برجسته کردن اهمیت بعد اجتماعی سلامت در جامعه، پیشتازان مددکاری اجتماعی و سلامت اجتماعی داده می شود.

پیش از این یازده استاد ممتاز داخلی و خارجی مددکاری اجتماعی یا رشته های مرتبط که نقش قابل توجهی در توسعه مددکاری اجتماعی و ارتقاء شاخصهای سلامت اجتماعی در عرصه نظر یا عمل داشته اند این نشان را دریافت کرده اند. دکتر مالکوم پین از انگلستان و خانم دکتر قاسم زاده از ایران نشانهای دهم و یازدهم را دریافت کرده بودند.

دکتر شولمن، ۸۶ ساله یکی از مهمترین نظریه پردازان معاصر مددکاری اجتماعی گروهی است و کتاب مهارتهای کمک کردن و سرپرستی مددکاری اجتماعی به روش تعاملی وی در کشورهای مختلف از جمله در دانشگاه های ایران تدریس می شود.

که پس از ارائه یک سخنرانی دوساعته به صورت آنلاین این نشان را دریافت کرد، حضور در جمع همکاران ایرانی را یک اتفاق مهم برشمرد و از انتخاب او برای اهداء این مدال تشکر کرد.

اصل این مدال، به زودی از طریق پست برای ایشان ارسال خواهد شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران