نشست ابعاد اجتماعی سالمندان برگزار شد

سومین نشست از مجموعه جلسات گفتگوی اجتماعی با موضوع ابعاد اجتماعی سالمندی برگزار شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- در این نشست که روز یکشنبه ۵ مهرماه ۹۴ در محل اداره کل بهزیستی استان تهران اجرا شد جمعی از متخصصین حوزه مددکاری اجتماعی و چندی از مسئولین سازمان بهزیستی حضور داشتند.

دکتر نحوی نژاد، معاون توانبخشی بهزیستی کشور، دکتر دلبری مدیرکل بهزیستی استان تهران، گرجی پور مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر رقیه بهاری و انور صمدی راد به عنوان اساتید مددکاری اجتماعی فعال در حوزه سالمندی سخنرانی کردند.

این برنامه با پرسش و پاسخ و بحث پیرامون وضعیت موجود مددکاری اجتماعی در حوزه سالمندی و مددکاری اجتماعی در حوزه درمان و بیمه های اجتماعی پایان یافت.

لازم به ذکر است نشست چهارم گفتگوی اجتماعی باموضوع ابعاد اجتماعی کودک دوشنبه هفته آینده ساعت ۱۵ لغایت ۱۸  در همین محل بهزیستی استان تهران برگزار خواهد شد.