نشست ارتقاء سلامت روانی اجتماعی در نوجوانان و جوانان

نشست اینستاگرامی با عنوان “ارتقاء سلامت روانی اجتماعی در نوجوانان و جوانان” شب جمعه ۲۶ دیماه از ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.

این نشست با همت جمعیت امام علی ع با حضور دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی و دکتر قاسم زاده و آقای بابایی در محیط اینستاگرام اجرا خواهد شد.

برای شرکت روی نشانی زیر کلیک کنید:

imamalisociety@

 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران