نشست تخصصی “مداخلات مددکاری اجتماعی در رابطه با اچ ای وی” در دفتر اصفهان برگزار شد

نشست تخصصی نقش مددکاری اجتماعی در حوزه اچ. آی. وی. / ایدز در اصفهان برگزار شد.

در این نشست  که از سوی انجمن مددکاران اجتماعی استان اصفهان و در عصر روز دوشنبه ۲ دیماه برگزار گردید تعدادی از مددکاران اجتماعی استان و اعضای انجمن حضور داشتند.

ابتدای جلسه خانم دکتر امین جعفری، مسئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان اصفهان درمورد انجمن و فعالیت های آن و ضرورت مشارکت فعالانه و پویای مددکاران اجتماعی در برنامه ها توضیحاتی ارائه نمود.

وی در این نشست به ضرورت انسجام بخشی و افزایش سرمایه اجتماعی مددکاران و هویت بخشی به حرفه مقدس مددکاری اجتماعی اشاره کرد و از مددکاران اجتماعی خواست تا با حضور پرشور خود به انجمن اعتبار بیشتری بخشیده و رسالت حرفه ای خویش را با ورود به عرصه های اجتماعی و تاثیر گذاری ایفا نمایند.

سپس خانم رضایی مددکار اجتماعی فعال در حوزه “ایدز” با حدود ده سال سابقه کار به بیان مطالبی در خصوص انتقال و راههای پیشگیری از آن پرداخت و تجربیات تخصصی در کار با این گروه هدف را بیان نمود.

هما صدری، از اعضای فعال انجمن و دانشجوی دکتری جامعه شناسی مطالبی درباره نقش و اهمیت ورود مددکاران اجتماعی برای حساس سازی مسئولان در این حوزه ارائه کرد

در بخش پایانی نشست نیز بحث و تبادل نظر با موضوع ترویج روابط انسانی و شعار  « همه در یک کشتی نشسته ایم»  صورت گرفت.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران