نشست زوجین مددکار اجتماعی برگزار می شود

نشست زوجین مددکار اجتماعی

سید حسن موسوی چلک، از برگزاری نشست زوجین مددکار اجتماعی توسط انجمن مددکاران اجتماعی ایران خبر داد.

وی اعلام نمود: این نشست در روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۹/۹۱  از ساعت ۱۹ لغایت ۲۲ در باشگاه شماره یک شرکت نفت واقع در خیابان دکتر شریعتی، جنب پارک شریعتی برگزار می شود.

موسوی چلک ادامه داد: کلیه زوجین مددکار اجتماعی می توانند جهت ثبت نام و شرکت در این نشست حداکثر تا تاریخ ۵/۸/۹۱ با دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران و یا با شماره تلفن های ۰۹۳۶۲۲۱۲۱۶۶ (علمایی) و ۰۹۱۲۲۱۲۳۵۷۶ (قربانی) تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران