نشست صمیمی داوطلبان فعال انجمن به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی

روز پنجشنبه ۱۹ اسفند به عنوان آخرین پنجشنبه کاری انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سال ۹۵، اعضای فعال انجمن در سالهای اخیر گرد هم آمدند و یک نشست خاطره انگیز را برگزار کردند.

در این نشست،  که همه هزینه های آن را خود داوطلبان بر عهده داشتند رئیس و داوطلبین در جمعی صمیمانه به بیان خاطراتی پرداختند.

موسوی چلک، رئیس انجمن، در این نشست ضمن تشکر از اعضای داوطلب برای زمینه سازی برای برگزاری نشست، از هیات مدیره، پیشکسوتان و همه کسانی که از گذشته تا کنون با همه فراز و نشیب ها، مددکاری اجتماعی و انجمن مددکاران اجتماعی ایران را برپا نگه داشته اند تقدیر نمود و گفت: ما همه بخشی از حرفه مددکاری اجتماعی هستیم و پیش از ما کسانی بودند که زحمات زیادی کشیدند و ما باید از آنها سپاسگزار باشیم. بعد از ما نیز کسان دیگری خواهند آمد و همه باید به هم کمک کنیم.

رئیس انجمن همچنین گفت که اعضای داوطلب که خالصانه و تنها با عشق به حرفه انسانی مددکاری اجتماعی در این مجموعه حضور می یابند تکیه گاه و پشتوانه ارزشمندی برای انجمن هستند و مجموعه فعالیتها و حضور داوطلبین همدل ماست که امروز این انجمن در کشور  و میان دستگاه ها شناخته شده است و به ما اعتماد دارند که این سرمایه بزرگی برای انجمن است.

وی گفت: اگر امروز انجمن وضعیت خوب و جو آرامی دارد، هم به خاطر همه کارهایی بود که در گذشته انجام شده و هم به خاطر همت همه اعضای آن است. امروز همه تلاشمان را برای تقویت انسجام و گسترش مهربانی اجتماعی در میان مددکاران اجتماعی کشور انجام می دهیم و این را با افتخار می گویم.

وی تأکید کرد: ما اعتقاد داریم مددکاران اجتماعی در هر دانشگاهی که تحصیل کرده اند و همه کسانی که با هدفهای این حرفه همراه هستند در یک صف قرار دارند و جدا کردن افراد با عناوین مختلف حاصلی برای ما نخواهد داشت. حرفه قائم به افراد نیست و همه باید برای صنف و حرفه تلاش کنیم و برای منافع شخصی نباید منافع جمعی را قربانی کنیم.

در انتهای برنامه یک سپاسنامه و نیز نامه تبریک نوروز و روز جهانی مددکاری اجتماعی به حاضرین اعطا شد.

photo_2017-03-10_12-48-36 photo_2017-03-10_12-51-55 photo_2017-03-10_12-56-54 photo_2017-03-10_12-47-23