نشست علمی بازخوانی آراء دروکیم درباره خودکشی در دوران صلح

نشست علمی با عنوان “بازخوانی آراء دورکیم درباره خودکشی در دوران صلح” به مناسبت روز جهانی خودکشی با مشارکت انجمن جامعه شناسی، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و انجمن جامعه، ورزش و فرهنگ برگزار می شود.

این نشست در روز دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ از ساعت ۱۷ لغایت ۲۰ در کتابخانه ملی ایران واقع در اتوبان شهید حقانی تهران انجام می شود و حضور برای عموم آزاد است.

سخنرانان اصلی این نشست علمی دکتر بخارایی از انجمن جامعه شناسی ایران، دکتر موسوی چلک از انجمن مددکاران اجتماعی ایران،آقای بهرامی متخصص حوزه مطالعات شهری، خانم ذبیحی پژوهشگر حوزه زنان و آقای محمودی پژوهشگر جامعه شناسی خواهند بود.