نشست علمی “عوامل تنش زای روانی – اجتماعی در شهر تهران” برگزار می شود

نشست تخصصی با عنوان “عوامل تنش زای روانی و اجتماعی در شهر تهران با رویکرد ترجمان دانش اول خرداد ۹۷ در دانشگاه علوم بهزیستی برگزار خواهد شد.

به گفته دکتر فردین علی پور، استادیار مددکاری اجتماعی و دبیر نشست، این نشست علمی که با همت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با همکاری انجمن مددکاران اجتماعی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام خواهد شد نتایج یک طرح پژوهشی بزرگ با همین نام ارائه و شرکت کنندگان به نقد و بررسی آن می پردازند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی افزود: در این پژوهش که با تعداد نمونه های بسیار مناسب در سراسر شهر تهران انجام شده عوامل اجتماعی و روانی که باعث ایجاد یا افزایش استرس در گروه های مختلف شهروندان تهرانی شده است را مورد سنجش قرار داده و نتایج قابل تأملی به دست داده است.

وی با بیان اینکه مسئولین و متخصصین مرتبط در سازمانها و مراکز دانشگاه مختلف در این برنامه حضور خواهند داشت، از کلیه علاقمندان برای شرکت در این نشست علمی دعوت به عمل آورد.

گفتنی است این  نشست علمی درروز سه شنبه اول خرداد ۱۳۹۷ از ساعت ۱۱ به مدت دو ساعت در سالن جلسات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی واقع در تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار برگزار خواهد شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران