نشست مسائل اجتماعی و ایدز برگزار شد

هفتمین نشست گفتگوی اجتماعی روز گذشته در سالن اجتماعات بهزیستی استان تهران برگزار شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- دوشنبه ۹آذر ماه موضوع مسائل اجتماعی و ایدز با حضور تنی چند از دست اندرکاران حوزه HIV و ایدز و با شرکت حدود ۱۰۰ نفر از مددکاران اجتماعی فعال در این حوزه برگزار گردید.

در این نشست منیره آرزومندی مسئول کارگروه HIV/AIDS انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مدیر موسسه ایلیا به عنوان مدیر پنل تخصصی و خانم دکتر محسنی کارشناس حوزه ایدز دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، آقای نجفی یکی از مدیران موسسه اترک و دکتر رضازاده مدیر کل مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی کشور به عنوان سخنران حضور داشتند.

قبل از اجرای پنل نیز خانم دکتر سرگلزایی کارشناس اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ارائه گزارشی از وضیعت ایدز در ایران و جهان و خدماتی که در این حوزه از سوی وزارت بهداشت صورت می گیرد پرداخت.

در انتهای جلسه نیز لوح یادبود انجمن به سخنرانان اعطا شد.

مشروح گزارش به زودی منتشر خواهد شد.