اولین نشست هماهنگی طرح پیشگیری از سرطان در واحدهای صنعتی برگزار شد

نشست هماهنگی مددکاران اجتماعی طرح پیشگیری از سرطان در واحدهای صنعتی صبح روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۹۳ در مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد.

در این نشست که با حضور حدود ۱۵۰ نفر از مددکاران اجتماعی برگزار شد، آقای مجید کاشانی، متولی موقوفات الحسنی مشهد، دکتر توفیقی از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، دکتر زنده دل، قائم مقام  مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران و رئیس و برخی از اعضای هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی حضور داشتند.

در این نشست مباحثی در خصوص ماهیت بیماری سرطان، شیوع شناسی بیماری ها به ویژه سرطان در حوزه صنعت و ضرورت توجه به خودمراقبتی مطرح شد.

در انتهای این نشست، روند اجرای فاز نخست اجرایی طرح توسط مسولین اجرایی طرح تشریح گردید و حاضرین در گروه های بیست نفره جهت ادامه طرح قرار گرفته و برای هر گروه یک سرگروه در نظر گرفته شد.

همچنین مقرر شد یک جلسه آموزشی قبل از اجرای طرح در روزهای سه شنبه و چهارشبنه برای هر یک از گروه های همکار در طرح برگزار شود.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی

پایان پیام

Picture1 Picture2 Picture3Picture4