نشست هیات مدیره انجمن با رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

در راستای تقویت ارتباط انجمن با سازمان های اجرایی، علمی و سیاستگذاری مرتبط با مددکاری اجتماعی، عصر امروز سه شنبه اول بهمن ۹۸ جلسه ای با معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد.

در این جلسه، بر م

وضوعات اجتماعی حوزه آموزش و پرورش استثنایی به ویژه مداخلات مددکاری اجتماعی خانواده محور و نیز بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت مددکاری اجتماعی برای تحقق مأموریت های این سازمان بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد تا در قالب تفاهم نامه ای، چارچوب همکاری انجمن با این سازمان در بخش های پژوهشی، آموزشی و اجرایی تعیین و پیگیری گردد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

تصاویر