نشست پژوهشی ارزشها و اخلاق مددکاری اجتماعی در دوران کرونا با حضور کشورهای فارسی زبان

روز گذشته، جمعه ۲ اردیبشهت ماه ۱۴۰۱ نشست پژوهشی بین المللی با موضوع “فراتر از کرونا: ارزشها و اخلاق مددکاری اجتماعی در مسیر دنیای اجتماعی جدید سازگار با محیط زیست” به صورت آنلاین برگزار شد.

در این نشست که بخشی از پژوهش مشترک کمیسیون اخلاق فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی و کمیته پژوهش های اخلاقی مددکاری اجتماعی بود، از تعدادی از فعالین مددکاری اجتماعی از سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان دعوت به عمل آمده بود.

در این نشست، که به دلیل ماهیت بخش پژوهشی آن با تعداد محدود اجرا شد، مشارکت کنندگان چالشهای اخلاقی (چالش های فنی یا سیاستی) که در دوران کرونا با آن مواجه بودند و نیز خلاقیت هایی که برای رفع چالشها به صورت فردی یا سازمانی به کار گرفته بودند را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در انتها بر پیشنهادهای سیاستی برای بهبود عملکرد در وضعیت های مشابه چه در ایران و چه در منطقه پرداختند.

بخش دوم این نشست، به معرفی و ارائه گزارش عملکرد سه انجمن اختصاص یافت و روسای سه انجمن پیرامون اقداماتی که موفق به انجام آنها شده بودند و مسیر پیش روی در آینده سخنرانی کردند.

این نخستین نشست مددکاران اجتماعی کشورهای فارسی زبان بود که با محوریت انجمن مددکاران اجتماعی ایران اجرا شد و امید می رود همکاری های علمی بیشتری با مشارکت انجمن های مددکاری اجتماعی سه کشور و سایر مناطق فارسی زبان شکل بگیرد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران