نشست کارگروه های سلامت سازمان های مردم نهاد استان کرمانشاه برگزار شد

روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۹۵  جلسه هم اندیشی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی با کارگروههای سلامت سازمان های مردم نهاد تشکیل شد.

در این نشست که با حضور دکتر محمد هادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل جلسات دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد مسئول انجمن مددکاران اجتماعی کرمانشاه نیز سخنرانی نمود.

ماندانا جواهری در این مراسم ضمن تاکید بر استفاده نیروی تخصصی مددکاری اجتماعی در پست های مددکاری دانشگاه بر ضرورت توجه به ایفای نقش تخصصی مددکاران اجتماعی در بیمارستان جهت پیشگیری و مدیریت آسیب های مانند کودک آزاری، همسر آزاری، خشونت خانگی و خودکشی تاکید نمود.

در پایان معاون وزیر با تاکید بر حضور تخصصی مددکاران اجتماعی جهت دستیابی افراد به بعد اجتماعی سلامت بر تعامل بیشتر انجمن مددکاران اجتماعی استان و معاونت اجتماعی دانشگاه تاکید نمود.

IMG_20161110_125734