نظرسنجی شماره۳: نظر شما در مورد ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ «ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی» چیست؟

[poll id=”5″]

جهت دانلود ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اینجا را کلیک کنید.

جهت مطالعه آنلاین این منشور اینجا را کلیک کنید.

لطفا” نظرات خود را به صورت کتبی و ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار این نظر سنجی (۹۲/۱۰/۱) در بخش نظرات و یا به آدرس پست الکترونیک انجمن به نشانی info@socialwork.ir ارسال نمائید.

 

منشور نهایی حقوق شهروندی