نظر سنجی شماره دو

به نظر شما مددکاران اجتماعی در بلایای طبیعی چه وظایفی را می توانند به عهده بگیرند؟