نقاط ضعف و قوت مدیریت بحران در مواجهه با کرونا

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی و مردمی در مدیریت بحران تاکید کرد.

سیدحسن موسوی چلک در گفتگو با ایسنا با اشاره به نقاط ضعف مدیریت بحران در مواجهه با کرونا گفت: مدیریت بحران ما در حوزه کرونا توان استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی و سازماندهی و هماهنگی را ندارد و این از وجوه مشخص نقاط ضعف مدیریت بحران در این شرایط است.

وی با بیان اینکه در شرایط بحرانی کرونا وظایف گروه‌های مردمی و غیرمردمی بسیار با اهمیت است، در خصوص سازماندهی این نهادها افزود: وقتی در یک جامعه بحرانی اتفاق می‌افتد براساس گستره آن بحران، پوشش، فراوانی و شیوه تاثیرپذیری بقیه مردم از این بحران انتظاراتی که از سازمان‌های مختلف برای ارائه خدمات وجود دارد، متفاوت است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که دریک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، در خصوص اهمیت ارائه خدمات اجتماعی به مناطق حاشیه نشین نیز اظهار کرد: در بحران کرونا نه فقط در حوزه خدمات اجتماعی بلکه در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی هم غافلگیر شدیم و این مشکل خاص ایران هم نبود و تقریبا همه دنیا با این سردرگمی مواجهه شدند.

موسوی چلک با بیان اینکه در شروع کار برای مقابله با کرونا ما به بدترین شکل ممکن مدیریت کردیم، تصریح کرد: در شروع کار اصلا مدیریت بحرانی وجود نداشت. یک بخش از این سوء مدیریت ناشناخته ماندن این بحران بود و یک بخش هم جدی نگرفتن بود. بخش دیگری هم ناشی از این بود که تمام تمرکز روی کسانی که شناسایی می‌شوند و به مراکز درمان می آیند، بود و برنامه‌های پیشگیریمان ضعیف بود.

وی با بیان اینکه در مناطق حاشیه نشین، علاوه بر اینکه شرایط عادی بهداشت عمومی و بهداشت فردی مردم خوب نبود از طرفی شرایط خدمات اجتماعی هم شرایط مناسبی نداشت، تصریح کرد: در این مناطق سه مشکل مشخص بهداشت فردی، بهداشت عمومی یا بهداشت محیط و دسترسی شان به خدمات اجتماعی وجود داشت چراکه در این مناطق کمترین خدمات را ارائه می‌دهیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: حال که به شرایط بحران رسیدیم، انتظار این است که چون احتمال بروز خطر در آن ها به علت رعایت بهداشت فردی که مبنای پیشگیری از ابتلا به این ویروس است، ضعیف بود باید کمک کرد مردم در این مناطق به این امکانات دسترسی داشته باشند.

وی تاکید کرد: اینکه ما منابع اجتماعی را کمتر از سایر منابع می‌شناسیم این خودش یک نقطه ضعف در جامعه است. بخشی از این به سازمان‌های مختلف برمی‌گردد که به هر دلیل برای معرفی بهتر این برنامه‌ها به خوبی عمل نکردند.

رئیس انجمن مددکاری ایران با بیان اینکه مسائل اجتماعی در دوران پساکرونا بیشتر خودش را نشان خواهد داد و محدود به این موضوع نخواهد بود، افزود:  این موضوع نشان می‌دهد ما در دسترسی مردم به خدمات اجتماعی مورد نیاز متناسب با گروه‌هایی که نیازهای ویژه‌تری دارند خیلی خوب عمل نکردیم. البته در چند وقت اخیر ارائه خدمات انصافا بهتر و بیشتر شده است.

موسوی چلک با بیان اینکه یکی از دلایل این ضعف این است که بانک اطلاعاتی از تشکل‌ها و گروه‌های مردمی و غیردولتی وجود ندارد تا اگر بحرانی ایجاد شد از این ظرفیت‌ها به صورت محلی و منطقه‌ای استفاده کنیم، ادامه داد: ما ظرفیت سازمان‌های غیردولتی را باور نداریم و این هدر رفت هزینه و سرمایه است. همچنین ما توان استفاده از ظرفیت‌های مردمی که داوطلبانه هم هستند و باری هم بر دوش دولت ندارند، را هم نداریم.

وی به راهکارهای لازم برای مدیریت بحران کرونا در مناطق حاشیه نشین اشاره و عنوان کرد: اگرچه ما در بحران کرونا سازمان مدیریت بحران را کنار زدیم ولی باید به صورت محلی سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های مردمی را شناسایی کنیم. استانداری‌ها باید با این گروه‌ها ارتباط داشته باشند و حتی ساز و کار توانمندی و آموزش‌های لازم را برایشان ایجاد کنند تا اگر بحرانی به وجود آمد براساس تخصصشان بتوانند کاری انجام دهند، ولی این اقدامات باید با هماهنگی باشد. جزیره‌ای عمل کردن خودش می‌تواند بحران‌های بیشتری ایجاد کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: در سطح ملی هم سازمان‌های مرتبط فارغ از نگاه‌های سیاسی و اغراض و اهداف شخصی، سازمان‌های غیردولتی را به عنوان یک ظرفیت غنی در جامعه باور کنیم و به آن ها نقش دهیم.