نقش آموزش و پرورش در کنترل خودکشی در نوجوانان

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به نقش موثر آموزش و پرورش برای پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی از جمله خودکشی گفت: پس از وقوع آسیب پذیرش اجتماعی بزرگترین کمکی است که می‌توان به افراد کرد تا به زندگی عادی بازگردند.

براساس آخرین آماری که سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۴ منتشر کرده است، هر ۴۰ ثانیه یک نفر به علت خودکشی جان خود را از دست می دهد و این یعنی سالیانه حدود ٨۰۰ هزار نفر ازاین طریق به زندگی خود پایان می دهند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در رابطه با علت انتخاب خودکشی توسط افراد به عنوان یک راه حل برای پایان دادن به مشکلات خود گفت: یکی از موضوعات بسیار تاثیرگذار در کاهش آسیبهای اجتماعی در تمام جوامع، آموزش مهارت‌های زندگی است.

وی افزود: آموزش مهارتهای زندگی به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود که آموزش مهارتهای ده گانه اعم از کنترل خشم، مهارتهای تصمیم‌گیری، توانایی حل مسئله ، مهارتهای برقراری ارتباط و مقابله با هیجانات است. یادگیری این مهارتها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از جمله خودکشی بسیار موثر است.

موسوی در رابطه با عوامل موثر در آسیبهای اجتماعی و خودکشی تصریح کرد: در بروز آسیبهای اجتماعی عوامل اجتماعی و فردی دخیل هستند.

وی ادامه داد: خانواده و محیط های اجتماعی بسیار مهم هستند، به این صورت که عدم حمایت خانوادگی، بی تفاوتی خانواده‌ها، درگیری خانواده ها با آسیبهای اجتماعی، عدم مهارت خانوادگی همه در گسترش آسیبهای اجتماعی تاثیرگذارند.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: موضوع دیگری که در آسیبهای اجتماعی تاثیرگذار است مربوط به جامعه است مبنی بر نقش جامعه در حمایت درست اجتماعی از افراد ، نقش جامعه در آموزش صحیح به افراد، بسترسازی برای تقویت منابع اجتماعی.

لذا در سبب شناسی موضوعات مربوط به آسیبهای اجتماعی یک نگاه همه جانبه لازم است و نمی‌شود به صورت تک بعدی به آن نگریست.

موسوی در پاسخ به این پرسش که متولیان آسیبهای اجتماعی چه کسانی هستند گفت: در بخش آموزش همه ظرفیت ها از جمله سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، وزارت علوم، مطبوعات، تشکل های غیر دولتی، ارشاد و…می توانند در پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی کمک کننده باشند.

وی افزود: در بحث پیشگیری بخش دو و آنجایی که افراد به هر دلیلی اقدام به خودکشی می کنند و نیاز به حمایت های روانی دارند، نقش بهزیستی و وزارت کشور در بخش درمان بسیار موثر است.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در رابطه با میزان ضرورت حمایتهای روحی از خانواده های داغدار توسط روانپزشکان خاطرنشان کرد: بدون شک یکی از حمایت های مورد نیاز درباره افرادی که دست به خودکشی میزنند، توسعه حمایت های روانی و اجتماعی در سطح فردی، گروهی و خانوادگی است.

موسوی چلک ادامه داد: مثلا کسی که اقدام به خودکشی می کند و جان سالم به در می برد، جسم وی درمان می شود ولی آنچه حائز اهمیت است درمان روحی وی است.

وی تاکید کرد: تقویت حمایتهای روانی-اجتماعی به عنوان یک ضرورت باید در چنین مسائلی  مورد توجه قرارگیرد.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در رابطه با راههای پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی از جمله خودکشی اذعان کرد: مهمترین مقوله در سطح اجتماعی بحث آموزش است. در واقع آموزش و پرورش یکی از مهمترین نهادها در جلوگیری از وقوع اینگونه آسیب‌هاست.

موسوی افزود: در بخش سیاست گذاری، تقویت سلامت اجتماعی در جایگاه سیاست گذاری های کلان کشور بسیار تاثیر گذار است بدین صورت که تصمیم گیری هایی که در سطح کلان صورت می گیرد در جامعه جدی تر دنبال شوند.

وی تاکید کرد: موضوع سلامت اجتماعی به عنوان یک اصل باید در برنامه ششم مجلس مورد توجه واقع شود که این امر می تواند در آینده آثار مثبتی داشته باشد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در رابطه با نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از این آسیب ها گفت: ما معتقدیم آموزش مهمترین مؤلفه در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه است حال این آموزش می تواند در هر زمینه ای صورت گیرد.

موسوی افزود: آموزش و پرورش به دلیل اینکه ساعات زیادی را با افراد سپری می کنند، مورد وثوق ترین نهاد اجتماعی است.

وی تاکید کرد: افزایش فعالیت آموزش و پرورش می تواند در ارتقا شاخص های روانی-اجتماعی بسیار کمک کننده باشد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در رابطه با نحوه برخورد جامعه با کسانی که دچار آسیبهای اجتماعی هستند گفت: پذیرش اجتماعی در واقع بزرگترین کمک به افرادی است که گرفتار آسیبهای اجتماعی شده اند.

موسوی بیان کرد: تحقیر، سرزنش، خشونت و طرد در مقابله بااین افراد کمک کننده نیست.

وی افزود: افزایش آگاهی افراد و توسعه وسایل ارتباطی باید با یادگیری و آموزش همراه باشد تا میزان آسیب پذیری افراد به حداقل برسد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پایان بیان کرد: هرچه جامعه بتواند ارزشهای مناسب، اطلاعات مفید و مورد نیاز افراد را در اختیارشان قرار دهد، احتمال گرایش افراد به چنین آسیب هایی به کمترین حد خود میرسد.