نقش مددکاران اجتماعی در اپیدمی جهانی کرونا

یکی از عرصه های حضور موثر مددکاران اجتماعی، بلایا و حوادث از انواع مختلف آن است. در رخدادهای فاجعه بار طبیعی در سالهای گذشته  و بحران های متنوعی که در جوامع مختلف ظهور کرده اند همواره مددکاران اجتماعی حضور موثری داشته اند. در ایران نیز از دیرباز مددکاران اجتماعی در حوادث مختلف نقش های حمایتی و آموزشی خود را برای کمک به مردم در بحران ایفا کرده اند. بحران پاندومیک کرونا ویروس که از ماه آخر ۲۰۱۹ شروع شده و گریبان تقریبا همه مردم جهان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم گرفته نیز یکی از همین بحرانهاست که گزارشهای مختلف از حضور موثر متخصصین این حرفه در بخشهای گوناگون حکایت دارد.

وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در مقاله ای، نقش مددکاران اجتماعی در اپیدمی کرونا ویروس بازشناسی کرده است.  برای مطالعه اصل مطلب می توانید به وبسایت فدراسیون مراجعه نمایید: (www.ifsw.org). در این مقاله آمده است:

“در بسیاری از کشورها، مددکاران اجتماعی کمک کار مردمی هستند که تحت تأثیر این ویروس یا از آن ترسیده اند. مددکاران اجتماعی نقش مهمی در جلوگیری از شیوع ویروس در این جوامع دارند که در سطوح مختلف انجام می شود. در سطح برنامه ریزی، تهیه پروتکل ها و حمایت از افراد در مقابل پدیده اضطراب و انزوای اجتماعی برای این متخصصین نقش هایی هست که باید انجام دهند. مددکاران اجتماعی می توانند به انتشار اطلاعات با بهره گیری از استراتژی های جامعه محور کمک کنند.”

همچنین به صورت مشخص نقشی که مددکاران اجتماعی در بسیاری از جوامع دارند در چهار دسته بیان می کند که عبارتند از: ” ۱- از اینکه گروه های آسیب پذیر در برنامه ریزی ها و مقابله با بحران ها دیده شوند اطمینان حاصل کنند. ۲- به ساماندهی جوامع کمک کنند تا مطمئن شوند که مواد اساسی مانند غذا و آب آشامیدنی در دسترسی همگان باشد. ۳- مددکاران اجتماعی  در هر موسسه یا سازمانی که کار می کنند باید مسئولیت اجتماعی را مدنظر داشته باشند و در هر حال این سوال را مطرح کنند که مردم جامعه به چه چیزهایی نیاز دارند و آیا برای عواقب بحران اپیدمی آماده هستند. ۴- مددکاران اجتماعی استراتژی های ارتباطی برای غلبه بر انزوای اجتماعی را ساماندهی می کنند که می تواند شامل ایجاد یا استفاده از سیستم ارتباط تلفنی یا آنلاین هم برای تقویت ارتباطات و هم مراقبت از گروه ها باشد.”

این مقاله با اشاره به بیانیه اخیر فدراسیون درباره این پاندومی به حمایت خود از مددکاران اجتماعی می پردازد:

“فدراسیون بیانیه را صادر کرده و تأکید کرده است که هرجا مددکاران اجتماعی یا سایر یاوران برای مقابله با ویروس نیاز مالی داشته باشند باید از صندوق های فراتر از در اسرع وقت تهیه شود تا بتوانند برای حمایت و حفاظت از مردم محیط کار یا جامعه شان از آن استفاده کنند.”

همچنین چند توصیه از جانب فدراسیون به مددکاران اجتماعی سراسر جهان دارد:

“فدراسیون به همه اعضایش توصیه کرده که اولا از دستورالعملهای فدراسیون و دولتها تبعیت کنند و ثانیا اینکه از دعوت از افراد از خارج از کشور (برای مراسم یا همایشها) به ویژه اگر آن افراد با گروه های پرخطرارتباط دارند اجتناب کنند و در صورت لزوم به دعوت حتما مطئن شوند که قرنطینه را طی کرده باشند.”

  • روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران