نمایندگان انجمن در کنگره اعتیاد، تجارب مدیریت مورد در اعتیاد را گزارش دادند

سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد با شعار “به سوی تصمیم های مبتنی بر دانش”  بعد از سه روز بحث و بررسی درباره جنبه های مختلف حوزه اعتیاد، روز جمعه یکم  به کار خود پایان داد.

در این گردهمایی بزرگ تخصصی، پنلی در صبح روز دوم به انجمن مددکاران اجتماعی ایران اختصاص یافت که در آن پنج نفر از مدیران استانی انجمن به بیان تجارب مدیریت مورد در استانهای خود در حوزه مواد مخدر پرداختند.

امیر مغنی باشی منصوریه متخصص حوزه اعتیاد و عضو هیات مدیره انجمن مددکارا اجتماعی رئیس این پنل بود و خانم ها جواهری مدیر دفتر انجمن در کرمانشاه، هاشمی پور مدیر دفتر هرمزگان، جعفری مدیر دفتر خوزستان، و بلوچی مدیر دفتر کرمان از اعضای پنل بودند. همچنین با توجه به بیماری سرکار خانم راد مدیر دفتر انجمن گیلان کارشناس دفتر ایشان در این پنل حضور یافته و سخنرانی نمود.

موضوع این پنل تخصصی، تجارب مدیریت مورد در حوزه اعتیاد در ایران؛ فرصت ها و چالش ها بود و سخنرانان مقالات خود را درباره تجارب مدیریت مورد مددکاران اجتماعی در پروژه هایی که در استانهایشان برگزار شده بود ارائه نمودند.

کنگره بین المللی دانش اعتیاد به صورت بین رشته ای و هر ساله در محل سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

تصاویر:

 

لینک :  پنل انجمن در کنگره دانش اعتیاد پنجشنبه ۳۱ مرداد ساعت ۸ صبح برگزار می شود