نکوداشت دکتر احمد به پژوه چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

برنامه نکوداشت دکتر احمد به پژوه، مددکار اجتماعی و روانشناس و استاد بازنشسته دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران چهارشنبه هفته آینده برگزار می شود.

دکتر به پژوه فارغ التحصیل کارشناسی مددکاری اجتماعی از مدرسه خدمات اجتماعی تهران، کارشناسی ارشد  و دارای مدرک دکتری از انگلستان است.

این برنامه نکوداشت با همکاری انجمن مددکاران اجتماعی ایران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و بنیاد بین المللی مادر برگزار خواهد شد.

زمان این برنامه عصر روز چهارشنبه ۱۳ اردیبشهت ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ و مکان آن تهران، اتوبان شهید چمران، پل گیشا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سالن کوثر خواهد بود.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران