نکوداشت دکتر محمد کمالی ۲۶ بهمن ماه در بهزیستی کشور

آیین نکوداشت دکتر محمد کمالی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- سومین مراسم پاسداشت مقام پیشگامان حوزه سلامت اجتماعی این بار با تقدیر از دکتر محمد کمالی برگزار خواهد شد.
این آیین به همت انجمن مددکاران اجتماعی و با همکاری معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در سالن اجتماعات این سازمان واقع در تهران- ضلع شمالی پارک شهر- خیابان شهید فیاض بخش – طبقه دهم برگزار خواهد شد.
دکتر محمد کمالی یکی از سرآمدان حوزه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)
بوده و در سالهای طولانی حضورشان در سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران خدمات شایسته ای در این حوزه از سلامت کشور انجام داده است.

پوستر

وی که دانش آموخته رشته بهداشت است در دو دوره معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور را عهده دار بوده و به اذعان بسیاری از فعالان حوزه توانبخشی کشور در این دوره ها و در سایر مراحل انجام فعالیت حرفه ای و آموزشی همواره نقش موثر و بسزایی ایفا نموده است.
بخشی از خدمات دکتر کمالی در حوزه سلامت و به ویژه توانبخشی در مجموعه ای که به مناسبت بزرگداشت ایشان تهیه شده است به قلم عده ای از همکاران و شاگردان ایشان تهیه و تدوین شده است.
انجمن مددکاران اجتماعی ایران پیش از این از مراسم جداگانه ای برای نکوداشت از دکتر عزت الله سام آرام و دکتر سید احمد حسینی حاجی بکنده از اساتید مددکاری اجتماعی برگزار کرده است.