نگاه به مساله تصادفات یکسویه است

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : نظام بیمه ای هیچ حمایتی از بازماندگان تصادفات ندارد و نگاه به حوزه تصادفات در کشور اصولا یکسویه است .
 سید حسن موسوی چلک ‘ روز دوشنبه در نخستین همایش بررسی ابعاد اجتماعی تصادفات رانندگی در ایران در دانشگاه علامه طباطبایی ، افزود : شرکت های بیمه ای، رانندگان را فقط در برابر حوادث فیزیکی بیمه می کنند و این درحالی است که عواقب و خطرات اجتماعی پس از حوادث رانندگی بخصوص مواردی که منجر به فوت یا قطع عضو می شود بسیار حساس تر از اتفاقات فیزیکی است .

وی گفت : تامین هزینه های سنگین و اساسی خانواده ها که عمدتا پس از تصادفاتی که منجر به فوت یا قطع عضو سرپرستان خانواده می شود، عواقب پنهانی دارند که بسیار ماندگار و خطرناک است .

موسوی چلک ادامه داد : توجه به عوامل اجتماعی و روانی بازماندگان تصادفات سنگین، می بایست مورد توجه دقیق و جامع سیاستمداران بیمه ای کشور قرار گیرد چرا که در نهایت جامعه باید تاوان آن را بدهد .

نخسین همایش بررسی ابعاد اجتماعی تصادفات رانندگی در ایران با همکاری انجمن مددکاری اجتماعی ایران و انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد .