هشدار در باره گرانی ها و تاثیر آن بر سلامت

.هشدار در باره گرانی هاو تاثیر آن بر سلامت
نویسنده :سید حسن موسوی چلکتاریخ:دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱-۱۱:۱۲ ق.ظ.
شفاآنلاین : رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره آسیب های اجتماعی جدی ناشی از گرانی و تورم در میان مردم هشدارداد.
 
 
هشدار رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در باره عوارض گرانی ها در کشور
وقتی فقر از دری می آید ایمان ازدر دیگری می رود/ فقر اقتصادی در سلامت جسمی و  درمان پدیدار می شود.
شفاآنلاین : رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره آسیب های اجتماعی جدی ناشی از گرانی و تورم در میان مردم هشدارداد.
سید حسن موسوی چلک در گفتگوی اختصاصی با شفا آنلاین ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت:
به طور قطع فشارهای اقتصادی در حوزه های مختلف بر مردم به طورملموس تاثیر خواهد داشت به ویژه این فشارها به مردمی که تمکن مالی ندارند و جزو اقشار نیازمند به حساب می آیند به شدت قابل توجه است.وی افزود:نمودعینی فقر اقتصادی در حوزه سلامت جسمی و حوزه درمان پدیدار می شود .به این صورت که در حوزه درمان بالا رفتن هزینه ها رجوع به موقع افراد برای رفع و درمان  بیماری رابه تاخیر می اندازد و باعث مزمن شدن بیماری می شود و به طور طبیعی درمان نیز سختتر خواهد شد.یا اینکه تبعات غیر قابل جبران به دنبال می آورد.
وی افزود: در حوزه رفتارهای اجتماعی نیز فرد مجبور است برای تامین معاش خانواده چندین جا مشغول به کار شود و این باعث می شود فرصت حضورش در خانواده کمرنگ گردد. که این معضل نیز تبعات زیادی از جمله طلاق، فرار کودکان از خانه به علت کمبود های عاطفی،خیانت همسروجرائم دیگررا به همراه دارد.به همین خاطر باید توجه داشت وقتی فقر از دری می آید ایمان از دردیگرمیرود.
موسوی چلک ادامه داد: وقتی فشار اقتصادی بر افراد حاکم شود سلامت روانی فرد نیز به خطر می افتد و گرایش به جرائم افزایش پیدا می کند. یعنی از هر راهی توانستید امرار معاش کنید این جاست که هدف وسیله را توجیه می کند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد:به طور کلی وقتی فشار اقتصادی در تمامی جوامع حاکم باشد در تمامی حوزه های مختلف جامعه نیز  تاثیرات نامطلوبی می گذارد. وقتی فقرهم زیاد شد پاسخگویی به مشکلات مردم از سوی مسئولان مربوطه  کمترمی شود.
موسوی درباره راههای پیشگیری از این معضل نیزبه شفا آنلاین  گفت: در چنین شرایطی سازمان های اجتماعی ومتولیان مربوطه دولتی باید منابع مالی بیشتری را در اختیار مردم قرار دهند والویت ها را در نظر بگیرند. مثلا در جامعه ای که نیاز افراد به غذا و دارو زیاد است  تامین این نیازها مهمتراز مسائل دیگر خواهد بود.
منبع: شفا آنلاین
مورخ۱۴/۱۲/۱۳۹۱