هشدار سازمان ملل درباره مصرف مواد مخدر ناشناخته نوین

به گزارش ایرنا یوری فتدوف مدیر اجرایی سازمان مبارزه با مواد مخدر و قاچاق سازمان ملل روز چهارشنبه گفت، که روند خطرناک تازه ای در مصرف مواد مخدر به وجود آمده است و کنترل توزیع و مصرف آن بسیار مشکل می باشد.
این سخنان در حالی بیان می شود که بنا بر یک گزارش تازه سازمان ملل درباره مصرف مواد مخدر در جهان، مصرف مواد مخدر سنتی به مانند هروئین در برخی نقاط جهان، رو به کاهش گزارش شده است.
یافته های این گزارش نشان می دهد که مصرف مواد مخدر روانگردان و سو استفاده از داروهای پزشکی برای مصرف مخدر رو به گسترش می باشد.
بر اساس گزارش سازمان ملل، خرید اینترنتی برخی مواد مخدر نوین به مانند میو میو یا ادویه به آسانی صورت گرفته و این درحالیست که مصرف آن می تواند تاثیر خطرناکی داشته باشد.
گزارش سازمان ملل همچنین نشان می دهد که افغانستان هنوز پیشتاز تولید تریاک در جهان بوده و ۷۵ درصد تریاک جهان را به تنهایی تولید می کند.
سازمان ملل می گوید با وجود تلاش گسترده دولت افغانستان برای گسترش آگاهی عمومی درباره مواد مخدر و مضرات آن، هنوز ۱۷ ولایت افغانستان زیر کشت مواد مخدر قرار دارند.
سازمان ملل در گزارش خود تاکید می کند که رابطه ای مستقیم میان بی ثباتی و افزایش تولید تریاک وجود داشته و مناطقی مانند هلمند، قندهار و زابل بیشترین سهم تولید و حضور گروه هایی جنایتکار را به خود اختصاص می دهند.
طی سال ۲۰۱۱ در ۱۳۱ هزار هکتار از اراضی افغانستان، بیش از پنج هزار و ۸۰۰ تن مواد مخدر کشت شده است.
سطح کشت مواد مخدر در آن کشور در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته و به بیش ۲۳۶ هزار هکتار رسیده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا