همایش علمی تخصصی”مددکاری اجتماعی و سلامت اجتماعی خانواده”

 

همایش علمی تخصصی”مددکاری اجتماعی و سلامت اجتماعی خانواده”

فراخوان مقاله تخصصی

– خانواده سالم از منظر اسلام – نقش سیاست گذاری اجتماعی در تحقق خانواده سالم – نقش مددکاری اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خانواده – عوامل موثردر طلاق استان مرکزی – راهکارهای کنترل و کاهش طلاق در استان مرکزی – نقش رسانه در ارتقاء سلامت خانواده – مداخلات موفق در کنترل و کاهش طلاق

مهلت ارسال اصل مقالات :۱۰ تیر ماه ۱۳۹۱ زمان برگزاری همایش:۲۸ تیرماه ۱۳۹۱( مقارن با هفته بهزیستی)

شرایط ارسال مقالات:

– مقاله در ۱۵ صفحه با حاشیه ۵/۲ سانتی متری از طرفین و فاصله بین سطرهای ۱ سانتی متری تایپ گردد. – مقاله در نرم افزار ۲۰۰۷ word تایپ گردد. – مقالات کامل وبه صورت فارسی شامل چکیده فارسی، ۵ کلید واژه، مقدمه،روشها،نتایج،مفاهیم کلیدی،اهداف،یافته ها،پیشنهادات،بحث ونتیجه گیری و منابع باشد.

آدرس دبیرخانه همایش: اراک-میدان سرداران شهید –خیابان دانشگاه-خیابان شهدای بهزیستی-اداره کل بهزیستی استان مرکزی،معاونت امور اجتماعی تلفن:۳۶۷۱۷۲۰-۰۸۶۱         نمابر:۳۶۷۱۷۲۰-۰۸۶۱ آدرس پست الکترونیکی:socialworks.beh@gmail.com