همایش مددکاری اجتماعی – بررسی ابعاد اجتماعی تصادفات رانندگی در ایران

ه اطلاع می رساند مورخ ۹۱.۱.۲۱ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱:۳۰ همایشی تحت عنوان بررسی ابعاد اجتماعی تصادفات رانندگی در ایران در سالن شهید مطهری  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

این همایش با همکاری انجمن مددکاری اجتماعی ایران توسط انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه ترتیب داده شده است. محورهای همایش به ترتیب ذیل خواهد بود:

 – بررسی علل اجتماعی بروز تصادفات با تاکید بر تاثیر استبداد بر قانون گریزی

– بررسی پیامدهای اجتماعی تصادفات (همچون دیه، بی سرپرست شدن خانواده، دچار معلولیت شدن افراد و…)

– مداخلات مددکاری اجتماعی در کار با بازماندگان حوادث (راهکارهای مددکاری اجتماعی در کار با کسانی که دچار ضایعه روانی پس از حادثه شده اند.)

که  موضوعات بیان شده به ترتیب  توسط سخنران ذیل  مطرح خواهد شد:

استاد محترم دکتر مصطفی پودراتچی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) ،

جناب آقای موسوی چلک( رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران و مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی )
 

و جناب آقای ببری (مددکار اجتماعی و متخصص مداخله در بحران های خرد)