همایش راهکارهای توسعه کارآفرینی اجتماعی در کشور

همایش و کارگاه آموزشی «آشنایی با کارآفرینی اجتماعی» توسط «مرکز رشد رفاه» وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی برگزار می شود.

به گزارش رفاهی نامه، این همایش و کارگاه آموزشی در روز شنبه ۲۳ بهمن ماه جاری از ساعت ۱۴ تا۱۹.۳۰ با حضور مسئولان، دست اندرکاران و صاحب نظران مقوله کارآفرینی اجتماعی در محل سالن “تلاش” مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، معرفی کارآفرینی اجتماعی؛ موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی اجتماعی در کشور؛ تاثیر کارآفرینی اجتماعی بر کاهش آسیب های اجتماعی و…. ازجمله محورهای همایش و کارگاه آموزشی «آشنایی با کارآفرینی اجتماعی» را تشکیل می دهند.

لازم به ذکر است، اجرای برنامه مذکور در دوبخش شامل «همایش» و «کارگاه آموزشی» پیش بینی شده است که ابتدا در بخش «همایش»، آخرین وضعیت کارآفرینی اجتماعی در کشور از زبان مسئولان، دست اندرکاران و صاحب نظران مربوطه تشریح می شود و پس از آن در بخش «کارگاه آموزشی» نحوه و چگونگی انجام کارآفرینی اجتماعی، توسط مدرسین برتر کشور در این حوزه، آموزش داده می شود.

f87ddcf6352193fc6da971e1bcd4dcef