همایش روز مددکار اجتماعی در استان هرمزگان

همایش روز مددکار اجتماعی در استان هرمزگان گرامی داشته شد.

به گفته ندا هاشمی پور، مسئول دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان هرمزگان با بیان این مطلب افزود: مددکاران اجتماعی در استان هرمزگان از توانمندیهای فراوان برخورداند و این را در عمل نشان داده اند.  سازمان های مرتبط هم اهمیت حضور این متخصصین را درک کرده اند.

وی گفت: روز ملی مددکاری اجتماعی بهانه ای برای قدردانی از مددکاران اجتماعی سازمان های مختلف دولتی و غیردولتی و همینطور برای یادآوری ضرورت خدمات این حرفه در ارتقاء کیفیت زندگی گروه های هدف و سراسر جامعه است.

این نشست به بهانه سالروز میلاد امام علی ع و روز مددکار اجتماعی روز دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ با مشارکت سازمان های مرتبط در بندرعباس برگزار گردید. همچنین، به تعدادی از مددکاران اجتماعی منتخب لوح تقدیر اهداء شد.

 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران