همایش مددکاران اجتماعی در اردبیل برگزار شد

همایش مددکاران اجتماعی اردبیل
همایش مددکاران اجتماعی اردبیل

به مناسبت فرارسیدن ۱۳ رجب فرخنده سالروز میلاد حضرت علی (ع) و روز مددکار اجتماعی همایشی با حضور عده کثیری از مددکاران اجتماعی سازمانها و موسسات دولتی وخصوصی استان اردبیل به همت سازمان بهزیستی استان اردبیل و انجمن مددکاران اجتماعی استان  در سالن کنفرانس مرکز آموزش سازمان بهزیستی اردبیل برگزار شد.

آقای موحدی رئیس دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان اردبیل در این همایش با اشاره به چالشهای پیش روی مددکاری  در سازمانهای رفاهی ، بستر سازی مناسب محیط کاری مددکاران اجتماعی را از شاخصهای اصلی بهبود کیفیت کاری مددکاران اجتماعی ذکر کردند. ایشان نبود اتاق اختصاصی برای انجام  مصاحبه های مددکاری و امور بالینی ، بالا بودن حجم زیاد پرونده های ارجاعی به مددکاران ، عدم انجام مددکاری گروهی و جامعه ای در واحدهای مددکاری ، و جهت گیری گزارشات مددکاری صرفا برای کمکهای مالی مستمر و موردی را از معضلات عمده واحدهای مددکاری بر شمردند.

ایشان در ادامه با بیان اینکه  بازتوانی مددجویان صرفا دادن تسهیلات مالی نیست ، از مددکاران اجتماعی خواستند با نگرش جامع به کلیت مشکلات مددجویان و با شناسایی ریشه های مشکلات ، از چند وجهی بودن  روابط علل و معلولی مسائل غافل نمانند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل  کلینیکهای مددکاری را نماد و بیرق مددکاری دانسته و با ابراز تاسف از کسانی که صرفا با انگیزه های اقتصادی نسبت به راه اندازی کیلینکها می نمایند  از مسئولین مربوطه خواستند در ارائه مجوزهای کلینیکها فقط به مدرک و سابقه کاری توجه ننموده و میزان علایق و استعدادهای فردی متقاضیان را مورد کاووش قرار دهند.

در این همایش خانم رویا احمدیان مدیرکل سازمان بهزیستی اردبیل و دکتر علایی عضو هیئت علمی دانشگاه نکاتی را در مورد ارزشها و اصول مددکاری  بیان نمودند.

منبع: انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل

همایش مددکاران اجتماعی اردبیل
همایش مددکاران اجتماعی اردبیل

همایش مددکاران اجتماعی اردبیل
همایش مددکاران اجتماعی اردبیل